Homecoming 2017

Måndagen den 9 oktober hade Stiftelsen sin årliga ”Homecoming” på Hallwylska Museet. Alumner och gäster lyssnade på årets talare , professor Lars Trägårdh som var Stiftelsens stipendiat 1970 till Lawrenceville School. Lars Trädgårdh är historiker och har varit verksam vid Columbia University och är nu knuten till Ersta Sköndals Högskola.

Kommentera

Sverige-Amerika Stiftelsen