Studiepraktik

Share Button

Sverige-Amerika Stiftelsen har sedan ett par år lämnat över studiepraktik-programmet till vår systerorganisation The American-Scandianvian Foundation (ASF) i New York.  Det går bra att vända sig direkt till ASF för att söka visering för studiepraktik. Skriv på engelska. Läs gärna nedan en snabbgenomgång av processen, observera dock att vi inte uppdaterar denna information, så titta alltid på ASFs hemsida för de senaste uppdateringarna!

The American-Scandinavian Foundation (ASF) 

Vår systerorganisation ASF – The American-Scandinavian Foundation , hjälper svenska medborgare att få tillstånd att genomföra en studiepraktik i USA. Till studiepraktik räknas även examensarbete.

Syftet med studiepraktikprogrammet är ett utbyte av kunskaper och erfarenheter, såväl yrkesmässiga som kulturella, mellan Sverige och USA. Ett studiepraktikvisum (J-1 visum) är tidsbegränsat (3-12 månader) och ska avse heltidspraktik, dvs. 35-40 timmar/vecka.

OBS! Detta visum kan inte omvandlas till ett permanent arbetstillstånd. Praktik i USA genom studiepraktikprogrammet skall inte ses som en väg in på den amerikanska arbetsmarknaden utan som ett sätt att få värdefull kunskap och erfarenhet som man sedan kan ha nytta av i sitt framtida yrkesliv. Efter avslutad praktik måste praktikanten återvända till Sverige för att avsluta sin utbildning.

ASF

Ansökan om visumcertifikat

Innan du påbörjar din visumprocess föreslår vi att du läser igenom denna sida noggrant. Det är mycket att tänka på och många detaljer, se till att du har all information! Se gärna denna nya sajt med värdefull information om J-1-visum.

  • American-Scandinavian Foundation kontrollerar att praktikarbetsgivaren uppfyller vissa krav. För att få praktisera i USA måste utländska medborgare ha ett särskilt praktikvisum, J-1 visum.
  • Genom American-Scandinavian Foundation kan studenter söka det visumcertifikat som krävs för att göra en visumansökan hos amerikanska ambassaden.

OBS! Om praktikanten finansierar sin vistelse i USA med studiemedel gäller ”tvåårsregeln”. Denna regel innebär att praktikanten, enligt de amerikanska myndigheternas beslut, inte får söka uppehållstillstånd/arbetstillstånd i USA förrän tidigast två år efter praktikperiodens slut. Kontakta amerikanska ambassaden för mer information. Det går däremot att ansöka om student- eller turistvisum under denna tidsperiod.

Avgifter
Behörighetskrav

 

OBS !
Homeland Security har tagit beslut om att inte utfärda visum för studenter på yrkeshögskolor, – YH eller – KY utbildningar.
Man måste alltså vara student vid ett universitet eller högskola. För yrkespraktik, dvs. praktik i USA efter minst fem års yrkeserfarenhet, kontakta Kaisa Krüger på Arbetsförmedlingen i Borås.
E-post: kaisa.kryger@arbetsformedlingen.se
 
Ansökan om visumcertifikat
Ansökan om praktikvisumcertifikat kan göras när som helst under året. Man bör vara ute i god tid, ca tre till fyra månader före önskad praktikstart.
Efter det att en komplett ansökan fyllts i på ASF’s hemsida, tar det ca 6-8 veckor att få visumcertifikatet. Därefter bör man ha ca en månad på sig för att ansöka om visum hos amerikanska ambassaden.
OBS! Det är viktigt att du har god framförhållning.

Det är omöjligt att söka praktik en/två veckor innan praktikstart. Det är en lång visumprocess.

Om du är född utanför EU kan visumprocessen i vissa fall fördröjas ytterligare. V g se ambassadens webb för mer information.

Under vinterhalvåret är det högt tryck på Ambassaden. Om du planerar att åka under denna period är det viktigt att du bokar intervju så tidigt som möjligt, då det är ont om tider. För mer information, hör av dig till ambassaden på: stknivinfo@state.gov
OBS! Sverige-Amerika Stiftelsen ger ingen finansiering för studiepraktik!
Ansök
Lön
Försäkring
Boende & Flygbiljett
                                                                                                                                                           
Lediga Praktikplatser
Ansökan om J-1 visum hos amerikanska ambassaden
Om ansökan om visumcertifikat beviljas av ASF mottar du två dokument, kallade DS-2019 (SEVIS) och DS7002 (Placement plan). Dessa skall tillsammans med pass och övrigt material som krävs för visumansökan, lämnas in till Amerikanska ambassaden i Stockholm i samband med en intervju. När visumcertifikat beviljats bokar man intervjutid genom att gå in på amerikanska ambassadens webbsida. Där finns även en checklista med sådant som ska ingå i en visumansökan, t ex särskilt passfoto, kvitto på inbetald ansökningsavgift, ansökningsformulär etc. 
 
OBS! Sökanden av praktikvisum (J-1) måste ha samtliga handlingar med sig till ambassadintervjun. Det går inte att göra en komplettering i efterhand av DS-2019 mm. Väntetiden för att få en intervjutid kan vara upp till 8 veckor under högsäsong (sommar och vid terminsstarter). Eftersom kraven på vad som behövs för att söka visum för vistelse i USA ändras kontinuerligt, besök amerikanska ambassadens webbsida regelbundet för aktuella uppgifter om ansökningsavgift, vilka ansökningsformulär som krävs och ungefärlig handläggningstid. Normalt ska USA-resenärer före avresa göra en registrering, s.k. ESTA (Electronic System for Travel Authorization). ESTA gäller för närvarande ej praktikanter med J-1-visum.
 
Amerikanska Ambassaden i Stockholm