Stipendiater 2017/18

 

Prins Bertils stipendium

Olivia Bergman
Statsvetenskap: jämförande politik och nationalekonomi, om hur policy design påverkar medborgares uppfattningar och samhällsstyrning.
Doktorandstudier, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

Zornstipendiet

Ellen Frödin
Litteraturvetenskap: gestaltning av föremål i litteraturen från tidigt 1900-tal.
Doktorandstudier, Skandinaviska institutionen, University of California, Berkeley, CA.

Sofia Warkander
Litteraturvetenskap: litterära representationer av passionerad kärlek och dess inverkan på det tidigmoderna subjektet mellan 1660 och 1685 i Frankrike.
Doktorandstudier, University of California, Berkeley, CA.

Suzanne Bonniers stipendium

Linda Bojmar
Medicin: aggressiv spridning av bukspottkörtelcancer till lever, med syfte att finna måltavlor för att i tidigt stadium behandla och därmed blockera metastasering.
Postdoktorala studier, Weill Cornell Medicine, Cornell University, New York, NY.

Övriga stipendier från Sverige-Amerika Stiftelsen och donerade stipendier

Philip Anstrén
Internationella relationer: svenska utrikespolitiska etiska dilemman inför ryska provokationer.
Master-studier, Georgetown University, Washington, D.C.
Donator: Tetra Laval

Linda Bojmar
Medicin: aggressiv spridning av bukspottkörtelcancer till lever, med syfte att finna måltavlor för att i tidigt stadium behandla och därmed blockera metastasering.
Postdoktorala studier, Weill Cornell Medicine, Cornell University, New York, NY.
Donator: Ernst O Eks Fond

Elena Dahlberg
Lingvistik: Latinsk medeltida poesi, om samspelet mellan litteratur och politik.
Postdoktorala studier, University of Calgary, Kanada.
Donator: Sten Westerbergs Stipendium

Herman Donner
Fastighetsekonomi: Kopplingen mellan bostäder och hushållens skuldsättning.
Doktorandstudier, Stanford University, Palo Alto, CA.
Donator: Ingegerd & Viking Olov Björks stipendiefond

Patrik Engström
Mikrobiologi: hur den sjukdomsframkallande bakterien Rickettsia undviker igenkännandet av immunförsvaret.
Postdoktorala studier, University of California, Berkeley, CA.
Donatorer: Fritz O Fernströms stipendiefond

Hanna Eriksson
Veterinärvetenskap: hur ledarskap i olika former i mejeriindustrin påverkar djurens hälsa.
Doktorandstudier, University of British Columbia, Kanada.
Donator: Tetra Laval

Richard Gabrielsson
Datavetenskap: matematiken bakom evolutionära algoritmer och självutvecklande system.
Master-studier, Stanford University, Palo Alto, CA.
Donator: Familjen Mix Entreprenörsstiftelse

Johannes Henriksson
Elektroteknik och datavetenskap: mikro-elektromekaniska system (MEMS) och kiselfotonik.
Doktorandstudier, University of California, Berkeley, CA.
Donator: Familjen Mix Entreprenörsstiftelse

Markus Holdo
Statsvetenskap: medborgares deltagande i deliberativa institutioner.
Postdoktorala studier, Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA.
Donatorer: Peter Baldwin & Lisbet Rausing; Ingemar Dörfers stipendiefond

Bianka Karshikoff
Medicin: inflammatoriska biomarkörer inom kronisk smärta och kognitiv beteendeterapi.
Postdoktorala studier, Stanford University School of Medicine, Palo Alto, CA.
Donator: Ernst O Eks fond

Benjamin Katzeff Silberstein
Historia: utvecklingen av övervakning och social kontroll i Nordkorea mellan 1953-1990.
Doktorandstudier, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA.
Donator: Sten Westerbergs stipendium

Kim Khavar Fahlstedt
Film: skådespelaren Warner Olands karriär och transnationella persona.
Postdoktorala studier, Department of Film and Media, Yale University, New Haven, CT.
Donator: Ernst O Eks fond

Karin Kinnerud
Ekonomi: kvantitativ makroekonomi och välfärdseffekter av offentlig politik.
Doktorandstudier, Stanford University, Palo Alto, CA.
Donator: Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond

Hseng Tai Lintner
Arkitektur och teknologi: robotteknik och digital fabrikation.
Postgrad-studier, Southern California Institute of Architecture, Los Angeles, CA.
Donator: Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond

Dimitrios Panagopoulos
Kemi: miljökemi och människans exponering för farliga kemikalier.
Postdoktorala studier, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, CA.
Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond

Pernilla Petrelius Karlberg
Företagsekonomi: general management och molnbaserade tjänster.
Postdoktorala studier, SCANCOR, Stanford University, Palo Alto, CA.
Donator: Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond

Michelle Renntoft
Strategi och ledarskap.
MBA-studier, Stanford Graduate School of Business, Stanford University, Palo Alto, CA.
Donator: Stockholms Grosshandelssocietet

Aksel Sundström
Democracy Visiting Fellow: mutor i det subsahariska Afrika.
Postdoktorala studier, Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA.
Donator: J Sigfrid Edströms stipendiefond

Jon Williamsson
Industriell och finansiell administration; logistik: interaktion mellan reglering, teknologi och affärsutveckling bland autonoma fordon.
Postdoktorala studier, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY.
Donator: Stiftelsen Aseas stipendiefond

Arvid Ågren
Biologi: evolution av genetiska konflikter.
Postdoktorala studier, Cornell University, Ithaca, NY.
Donatorer: Stiftelsen J P Seeburgs stipendiefond; Stiftelsen Kooperativa Förbundets stipendiefond

Stipendier från Borgrättsfonderna (Riksmarskalksämbetet)

Philip Danielsson
Internationell skiljemannarätt: internationell kommersiell tvistlösning.
LLM-studier, Columbia Law School, Columbia University, New York, NY.

Karin Ahlberg
Antropologi: den egyptiska nationen före och efter det folkliga upproret år 2011.
Postdoktorala studier, University of Chicago, Chicago, Il.

David Ljungman
Medicin: implementationsvetenskap, beslutsvetenskap och hälsoekonomi inom kirurgiska system globalt.
Postdoktorala studier, Harvard Medical School, Harvard University, Boston, MA.

Stipendier från Thanks to Scandinavia, New York

Philip Danielsson
Internationel skiljemannarätt: internationell kommersiell tvistlösning.
LLM-studier, Columbia Law School, Columbia University, New York, NY.

Alexandra Linde
Sång: opera
Master-studier, Manhattan School of Music, New York, NY.

Lawrencevillestipendiet
Julia Berndtsson

Augustanastipendiet
Ulrika Hafström
Tom Friberg

Stipendium ur Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond
Alex Gustavsson

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page