Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år

Sverige-Amerika Stiftelsen firar år 2019 sitt hundraårsjubileum med spännande program och aktiviteter. Jubileumssäsongen inleds den 29 november med en bokrelease på Amerikanska residenset i Stockholm, fortsätter med en särskild visning av Nationalmuseums utställning John Singer Sargent, och kulminerar med en galamiddag för donatorer och styrelsen samt ett jubileumsforum med bland annat årets stipendieutdelning.

För dig som vill fira med en gåva går det bra genom Swish (23 595 22 39), annars även genom insättning på jubileumskontot (Bankgiro: 607-9065 eller Postgiro 7 86 86-3). Märk betalningen 100-årsjubileet.

Sverige-Amerika Stiftelsen grundades i juni 1919 på initiativ av ett antal framstående svenska vetenskapsmän, industriledare, konstnärer och opinionsbildare. Bland grundarna och de första styrelseledamöterna kan nämnas Svante Arrhenius, Axel Ax:son Johnson, Hjalmar Branting, Selma Lagerlöf, Torgny Segerstedt, The Svedberg, Nathan Söderblom, Jacob Wallenberg och Anders Zorn. Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna ”att arbeta för utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige å ena samt Amerikas Förenta Stater och Kanada å andra sidan genom att främja utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan länderna och särskilt genom att till väl kvalificerade, företrädesvis yngre män och kvinnor utdela stipendier för forskning och högre studier i Amerikas Förenta Stater och Kanada.”

Sverige-Amerika Stiftelsen är en icke vinstdrivande, ideell förening med tillstånd att kalla sig stiftelse.

David Arvidsson Shukur, Bengt Modéer-stipendiat 2018 för postdoktorala fysikstudier i kvanttelepati vid MIT, skickar en hälsning.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page