Hundraårsjubileum 2019

100 år logo (2)

 

  • 2019 års stipendiater
  • Prinsparet, Mariana Burenstam Linder, Magnus Sjöqvist
  • Barbro-Osher
  • 32872740147-199c33926a-k
  • 40850440673-3b01d2459d-k

 

Sverige-Amerika Stiftelsen firade år 2019 sitt hundraårsjubileum. Jubileumssäsongen inleddes redan den 29 november 2018 med en tillställning på Amerikanska ambassadörens residens i Stockholm. I januari 2019 hölls en exklusiv visning av Nationalmuseums utställning John Singer Sargent med belysning på dennes relation till vår förste stipendiedonator Anders Zorn, och senare en mottagning hos Sveriges generalkonsulat i New York. Firandet kulminerade den 10 & 11 april 2019 med en galamiddag på Grand Hôtel i Stockholm för donatorer och styrelsen samt ett jubileumsforum med årsmöte och stipendieutdelning. Jubileumsåret avslutades i september 2019 med en medverkan på Bokmässan i Göteborg samt en tillställning på Emigranternas hus i Göteborg med Amerikanska ambassaden.

Mottagning på Amerikanska residenset i Stockholm

Svenska-Amerika Stiftelsen - 100 years

Den 29 november 2018 gavs en mottagning av Amerikanska ambassaden på Amerikanska residenset i Stockholm som startskott för Sverige-Amerika Stiftelsens hundraårsjubileum och med anledning av boken ”Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år”. Värd var Amerikanska ambassadens Chargé d’Affaires David E. Lindwall; moderator var Sverige-Amerika Stiftelsens då nominerade nye ordförande Christian Salamon; talare var Lizette Gradén, essäförfattare och bokens medredaktör. Mattias Schulstad framförde delar ur Koyunbaba av Domeniconi. Christian Salamon intervjuade även Mattias Schulstad samt Dag Blanck, essäförfattare och bokens medredaktör. West Wines stod för vin. Medverkande essäförfattare är Dag Blanck, Lizette Gradén, Olle Wästberg, Lisa Emelia Svensson, Elisabeth Tarras-Wahlberg, Sverker Sörlin, Emma Stenström och Erling Norrby.

Mottagning på Sveriges Generalkonsulat i New York

Sweden - America Foundation 100 years reception

Den 29 januari 2019 fortsatte Stiftelsens hundraårsfirande med en mottagning anordnat av Sveriges generalkonsulat i New York, på det svenska residenset. Kvällen inleddes av generalkonsul Annika Rembe följt av Stiftelsens VD Anna Rosvall Stuart, och bjöd på tal av styrelseledamoten Anders Flodström samt Sofia Helander och Karl Ekeman, båda stipendiater 2018 för studier vid Columbia University, i statsvetenskap och filosofi respektive.

Galamiddag

Galamiddag 10 april 2019

Den 10 april 2019 hölls en galamiddag i närvaro av Prinsparet på Grand Hôtel i Stockholm, där Stiftelsen en gång grundades 1919. Programmet innehöll sång av Adolf Fredriks Musikklasser och tal av VD Anna Rosvall Stuart, avgående ordförande Mariana Burenstam Linder samt av den nu tillträdde ordföranden Christian Salamon (Harvard Business School, 1986). Tal hölls även av alumnerna Magdalena Fossum (Harvard Medical School, 2006), Larry Leksell (Harvard Business School, 1978) samt av Sara Tabari (The Lawrenceville School, 2014). Pianisten Roland Pöntinen (Banff Centre, 1984) avslutade kvällen med verk av Stenhammar, Chaplin och Gershwin.

Tacktal av Sara Tabari (The Lawrenceville School, 2014) från Sverige-Amerika Stiftelsens Galamiddag den 10 april 2019

Årsmöte med stipendieutdelning och Jubileumsforum

Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år

Den 11 april 2019 kulminerade firandet med årsmöte, stipendieutdelning och Jubileumsforum, även det på Grand Hôtel. Närvarande var Prins Carl Philip, Kanadas Ambassadör Heather Grant, amerikanska ambassadens Chargé d’Affaires Clifford Bond, Stiftelsens styrelse, fullmäktige, donatorer, medlemmar, gäster, och inte minst 2019 års stipendiater. Huvudtalare var Sveriges generalkonsul i San Francisco, Barbro Osher. Jubileumsforumet modererades av Willy Silberstein och innehöll en paneldiskussion med Barbro Osher och alumnerna Dag Blanck (Augustana College, 1976; ledamot av fullmäktige), Lisa Emelia Svensson (Johns Hopkins University, 2007) och Henrik Berggren (University of California, Berkeley, 1984). Eftermiddagen avslutades med ett framträdande av Roland Pöntinen, med musik av Gershwin, Stenhammar, Seymer, Björkander, Joplin & Chaplin.

Barbro-Osher

Talare vid Jubileumsforum var Sveriges generalkonsul i San Francisco, Barbro Osher. Hennes tal går att läsa i sin helhet här: Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år

 

2019 års stipendiater2019 års stipendiater tillsammans med verkställande direktör Anna Rosvall Stuart, nytillträdde ordförande Christian Salamon, Prins Carl Philip, avgående ordförande Mariana Burenstam Linder, Kanadas Ambassadör Heather Grant samt amerikanska ambassadens Chargé d’Affaires Clifford Bond.

Jubileumsfinal i Göteborg

Jubileumsåret avslutades i september 2019 med en medverkan på Bokmässan i Göteborg samt en tillställning på Emigranternas hus i Göteborg med Amerikanska ambassaden.

Anna bokmässa
Anna Rosvall Stuart säljer boken Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år på Bokmässan i Göteborg.

Lisa Göteborg
Lisa Emelia Svensson talar på Emigranternas hus i Göteborg.

Dela...

 

Bok 2

 

Sverige-Amerika Stiftelsen fyller 100 år 2019. Redan den 29 november släpps Jubileumsboken ”Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år”. En grupp ledande akademiker, kulturpersonligheter, politiker och näringslivsledare tog initiativet efter första världskriget till att bilda Sverige-Amerika Stiftelsen med visionen att, till gagn för Sverige, främja utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan Sverige och USA, och senare även Kanada. Genom åren har totalt cirka 7 500 stipendiater beretts tillfälle till fortbildning och forskning på de främsta universiteten i USA och Kanada. Stipendiaterna har genom sin livsgärning, direkt och indirekt bidragit till att förbättra vårt samhälle och bygga ovärderliga broar mellan Sverige och Nordamerika – ett brobyggande som är lika viktigt idag och för framtiden, som för 100 år sedan.

Jubileumsåret inleds redan i slutet av 2018. Den 29 november släpps 100-årsboken om stiftelsen, författad av ett tiotal essäister, bland andra Dag Blanck, Emma Stenström och Olle Wästberg. Essäerna presenterar olika perspektiv på relationerna mellan Sverige och Amerika.

Essäerna omfattar bland annat en betraktelse över de stipendiater som senare fått Nobelpris i medicin; en översiktlig redogörelse av stiftelsens historia; en presentation av Carl-Gustaf Rossby, stipendiat år 1926 och kanske världens främste meteorolog under 1900-talet; Olle Wästbergs tankar om begreppet ”Soft Power”, med mera. Alla bokens skribenter har anknytning till Sverige-Amerika Stiftelsen på olika sätt.

Bland Sverige-Amerika Stiftelsens alumner finns ledande personligheter inom de flesta samhällsområden, bland annat sex Nobelpristagare och två statsministrar. Hans Werthén, Percy Barnevik, Larry Leksell, Ingvar Carlsson, Olof Palme, Hans Blix, Sara Danius, Lars Nittve, Bertil Ohlin, Jenny Strömstedt och Eric Ericson är välkända namn och bara några exempel på tidigare stipendiater. Det visar bredden på stiftelsens engagemang, allt från politik, samhällsvetenskap och näringsliv till naturvetenskap, konst, litteratur och musik.

Sverige-Amerika Stiftelsens första stipendiefond donerades av konstnären Anders Zorn 1919. Stiftelsen förvaltar idag 15 olika donationsfonder med tillgångar på drygt 125 miljoner kronor. Varje år delas stipendier om totalt 6–7 miljoner kronor ut till 30–40 högt kvalificerade studenter, doktorander och disputerade forskare från hela Sverige.

”Sverige-Amerika Stiftelsen fortsätter att bygga broar mellan Sverige och Amerika, genom att möjliggöra utbildning och forskning på världsnivå för de främsta unga svenska talangerna. Detta är ovärderligt eftersom det även skapar ömsesidig förståelse och respekt och är grundläggande för fred och samarbete” säger Christian Salamon, tidigare stipendiat som är nominerad som ny ordförande för Sverige-Amerika Stiftelsen.