David Arvidsson Shukur och Mikael Strandänger: kvanttelepati

David Arvidsson Shukur, Bengt Modéer-stipendiat 2018 för postdoktorala fysikstudier vid MIT, samtalar med Mikael Strandänger om sitt forskningsområde kvanttelepati.

Årsmöte
Sverige-Amerika Stiftelsen
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
25 april 2018

Dela...