Talangfabrik fyller 100

 

Bok 2

 

Sverige-Amerika Stiftelsen fyller 100 år 2019. Redan den 29 november släpps Jubileumsboken ”Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år”. En grupp ledande akademiker, kulturpersonligheter, politiker och näringslivsledare tog initiativet efter första världskriget till att bilda Sverige-Amerika Stiftelsen med visionen att, till gagn för Sverige, främja utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan Sverige och USA, och senare även Kanada. Genom åren har totalt cirka 7 500 stipendiater beretts tillfälle till fortbildning och forskning på de främsta universiteten i USA och Kanada. Stipendiaterna har genom sin livsgärning, direkt och indirekt bidragit till att förbättra vårt samhälle och bygga ovärderliga broar mellan Sverige och Nordamerika – ett brobyggande som är lika viktigt idag och för framtiden, som för 100 år sedan.

Jubileumsåret inleds redan i slutet av 2018. Den 29 november släpps 100-årsboken om stiftelsen, författad av ett tiotal essäister, bland andra Dag Blanck, Emma Stenström och Olle Wästberg. Essäerna presenterar olika perspektiv på relationerna mellan Sverige och Amerika.

Essäerna omfattar bland annat en betraktelse över de stipendiater som senare fått Nobelpris i medicin; en översiktlig redogörelse av stiftelsens historia; en presentation av Carl-Gustaf Rossby, stipendiat år 1926 och kanske världens främste meteorolog under 1900-talet; Olle Wästbergs tankar om begreppet ”Soft Power”, med mera. Alla bokens skribenter har anknytning till Sverige-Amerika Stiftelsen på olika sätt.

Bland Sverige-Amerika Stiftelsens alumner finns ledande personligheter inom de flesta samhällsområden, bland annat sex Nobelpristagare och två statsministrar. Hans Werthén, Percy Barnevik, Larry Leksell, Ingvar Carlsson, Olof Palme, Hans Blix, Sara Danius, Lars Nittve, Bertil Ohlin, Jenny Strömstedt och Eric Ericson är välkända namn och bara några exempel på tidigare stipendiater. Det visar bredden på stiftelsens engagemang, allt från politik, samhällsvetenskap och näringsliv till naturvetenskap, konst, litteratur och musik.

Sverige-Amerika Stiftelsens första stipendiefond donerades av konstnären Anders Zorn 1919. Stiftelsen förvaltar idag 15 olika donationsfonder med tillgångar på drygt 125 miljoner kronor. Varje år delas stipendier om totalt 6–7 miljoner kronor ut till 30–40 högt kvalificerade studenter, doktorander och disputerade forskare från hela Sverige.

”Sverige-Amerika Stiftelsen fortsätter att bygga broar mellan Sverige och Amerika, genom att möjliggöra utbildning och forskning på världsnivå för de främsta unga svenska talangerna. Detta är ovärderligt eftersom det även skapar ömsesidig förståelse och respekt och är grundläggande för fred och samarbete” säger Christian Salamon, tidigare stipendiat som är nominerad som ny ordförande för Sverige-Amerika Stiftelsen.

 

Dela...