Covid 19-information

Sverige-Amerika Stiftelsen erbjuder fortsatt stipendier för studier och forskning i USA och Kanada. Det är länder som har de flesta av de globalt starkaste akademiska miljöerna. Stiftelsen uppmuntrar ansökningar från studenter och forskare – ansök här.

Under pandemin är förutsättningarna för forskning och studier, samt visumprocessen till USA och Kanada osäkra. Följande gäller för nu verksamma och framtida stipendiater:

  • De som har fått stipendier från Stiftelsen för studier eller forskning under 2020 har Stiftelsen individuell och löpande kommunikation med. Fördröjningar och/eller ändringar hanteras individuellt med dessa stipendiater. Avsikten är att stötta stipendiaterna, inom ramen för stipendiernas villkor, på bästa sätt. Vi hjälper även, om möjligt, med information om visering, men hänvisar till USA:s respektive Kanadas ambassader för aktuell och uppdaterad information.
  • För de som avser att söka stipendier för läsåret 2021/22 gäller: stipendier söks som vanligt. Anvisningarna i utlysningen är detaljerade och bör kunna svara på frågor från samtliga sökande av kontantstipendier, oavsett akademisk nivå eller syfte. De finns här. Beslut om stipendier tas som normalt i december månad, så även 2020. Stipendier kan tidigast börja förbrukas efter 1 juli 2021. Läget avseende pandemin och dess påverkan av verksamheten vid aktuella universitet kommer med stor sannolikhet att förändras under tiden fram till nästa stipendieperiod.
Dela...