Aktuellt

Sverige-Amerika Stiftelsen fyller 100 år

Aktuellt / 2019-04-17

Galamiddag den 10 april 2019 Med anledning av Sverige-Amerika Stiftelsens hundraårsfirande hölls en galamiddag den 10 april i närvaro av Prinsparet på Grand Hôtel, där Stiftelsen grundades 1919. Programmet innehöll sång av Adolf Fredriks Musikklasser och tal av VD Anna Rosvall Stuart, avgående ordförande Mariana Burenstam Linder samt av den nu tillträdde ordföranden Christian Salamon (Harvard Business […]

Mottagning på Sveriges Generalkonsulat i New York

Aktuellt / 2019-02-08

Den 29 januari fortsatte Stiftelsens hundraårsfirande med en mottagning anordnat av Sveriges generalkonsulat i New York, på svenska residenset. Kvällen inleddes av generalkonsul Annika Rembe följt av Stiftelsens VD Anna Rosvall Stuart, och bjöd på tal av styrelseledamoten Anders Flodström samt Sofia Helander och Karl Ekeman, båda stipendiater 2018 för studier vid Columbia University, i statsvetenskap och […]

Talangfabrik fyller 100

Aktuellt / 2018-11-23

    Sverige-Amerika Stiftelsen fyller 100 år 2019. Redan den 29 november släpps Jubileumsboken ”Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år”. En grupp ledande akademiker, kulturpersonligheter, politiker och näringslivsledare tog initiativet efter första världskriget till att bilda Sverige-Amerika Stiftelsen med visionen att, till gagn för Sverige, främja utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan Sverige och USA, […]

Yttrande till Internationaliseringsutredningen (SOU 2018:3)

Aktuellt / 2018-06-07

Yttrande 20180531 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande till Internationaliseringsutredningen (SOU 2018:3) Sverige-Amerika Stiftelsen har tagit del av rubricerade utredning och vill härmed framföra följande då vår verksamhet bygger på ett samspel mellan USA och Sverige och senare även Kanada. Alltsedan 1919 har stipendier för högre universitetsstudier och forskning utgivits till unga svenska begåvningar för studier […]

Stipendiater 2018/19

Aktuellt / 2018-04-18

Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiater för läsåret 2018/19 har offentliggjorts: http://sweamfo.se/stipendier/stipendiater-2018-19/