Bertil Ohlin

“Diskussioner med yngre nationalekonomer som arbeta med liknande ämnen hava tillfört mig nya synpunkter och ställt gamla i bättre belysning.”

- Bertil Ohlin, augusti 1923

Bertil Ohlin (1899-1979) fick stipendier av Sverige-Amerika Stiftelsen för studier i nationalekonomi vid Harvard University under läsåret 1922-1923 och blev sedan mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 1977.

BertilOhlin

Reseberättelser från vistelse vid Harvard läsåret 1922-1923

Under och efter sin studievistelse skickade Bertil Ohlin in tre utförliga reseberättelser till Stiftelsen, varav den sista kom in den  20 augusti 1923. Rapporterna från Ohlins vistelse vid Harvard finns att läsa i sin helhet nedan:

img22

Bertil Ohlins reseberättelser från 1922-1923

Dela...