Bertil Ohlin

Bertil Ohlin (1899-1979) fick stipendier av Sverige-Amerika Stiftelsen för studier i nationalekonomi vid Harvard University under läsåret 1922-1923 och blev sedan mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 1977.

Bertil-Ohlin
Bertil Ohlin på Arosmässan i Västerås i slutet av 1950-talet. Togs förmodligen mellan 1955-1960.
Källa: Wikipedia (sv)

 

Reseberättelse från vistelse vid Harvard läsåret 1922-1923

Den 20 augusti 1923 skickade Bertil Ohlin in nedan föredömliga exempel på en utförlig reseberättelse efter sin avslutade stipendievistelse: Screenshot (50)

Bertil Ohlin – Reseberättelse

Dela...