Stipendiedonatorer

Sverige-Amerika Stiftelsen förvaltar både kriteriebundna och -obundna stipendier med skänkta medel av varierande storlek. En ny stipendiefond som samförvaltas av Sverige-Amerika Stiftelsen får tillgång till sakkunniggranskning och rankning av ansökningar av Sverige-Amerika Stiftelsens sakkunniga, och sedan urval av Stiftelsens stipendiekommitté. Man kan donera pengar till Sverige-Amerika Stiftelsen på en rad olika sätt men vi vill lyfta fram våra tre prioriterade nivåer, läs mer om dessa nedan.

Donera en evig stipendiestiftelse i eget namn

Det finns en rad fördelar att låta Sverige-Amerika Stiftelsen ta hand om er stiftelse samtidigt som dess namn kvarstår och får leva ett evigt liv i ett attraktivt sammanhang

Vill du medverka till att bygga broar mellan Sverige och Amerika genom att ge talangfulla svenska studenter och forskare möjligheter att studera och forska på amerikanska toppuniversitet, och därmed bidra till Sveriges framtida välstånd?

Då kan vi erbjuda ett mycket konkurrenskraftigt alternativ genom att låta Sverige-Amerika Stiftelsen administrera er donation i stiftelseform på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt samtidigt som stiftelsens namn finns kvar och får leva ett evigt liv i ett attraktivt sammanhang.

Vi erbjuder därför att inom Sverige-Amerika Stiftelsen:

  • förvalta ert stiftelsekapital genom Sverige-Amerika Stiftelsens specialkunskap för att skapa en god och trygg långsiktig avkastning till en mycket låg kostnad

Er donation ger bra avkastning som effektivt kan verka enligt stiftelsens ändamål.

Sverige-Amerika Stiftelsen är behjälplig med att formulera stiftelseförordande och stadgar, genomföra förmögenhetsdispositionen, registrering med mera.

  • marknadsföra och administrera er stiftelse till en mycket låg kostnad genom Sverige-Amerika Stiftelsens samförvaltning

Med vår skala kan vi hålla nere administrativa kostnader. Vårt namn indikerar en tydlig inriktning och sökande hittar oss lätt

  • hantera er stiftelses hela stipendieprocess

Vi utlyser och marknadsför stipendierna och tar emot ansökningar. Ansökningarna sänds till seniora sakkunniga. Om ansökningarna bedöms hålla måttet rankas de och går till stipendiekommittén, som består av professorer och experter inom respektive ämnesområde, för det slutliga urvalet. Vi delar ut stipendierna under högtidliga och festliga former, administrerar stipendieutbetalningar och följer upp.

  • få tillgång till en effektiv och tydlig kanal som genererar sökande av högsta kvalitet

Under årens lopp har en rad framgångsrika personligheter fått stipendier genom Sverige-Amerika Stiftelsen, till exempel Lars Thunell, Percy Barnevik, sex Nobelpristagare, och under senare tid den svenska Googlechefen Anna Wikland och Lars Jörnow, partner EQT Venture Initiative, för att nämna några.

 

  • vara en del av Sverige-Amerika Stiftelsen, samtidigt som namnet på er stiftelse kvarstår och marknadsförs

Sverige-Amerika Stiftelsen har ett mycket gott renommé och är förknippad med en elit av framgångsrika personligheter som bidragit till att utveckla Sverige på ett avgörande sätt inom en rad områden.

 

  • vara en del av en intressant gemenskap som verkar för att bygga broar mellan Sverige och Amerika med årligt program som skapar kontaktytor

Årsmötet har ett program som reflekterar vår gärning. På ”Homecoming”-träffen möter vi nya och tidigare stipendiater. Alumni-nätverket är en resurs för alla som är engagerade i Sverige-Amerika Stiftelsen.

 

Priset för vårt erbjudande är en årlig avgift om 0,5 procent räknat på aktuellt stiftelsekapital, plus 50 tkr administrationsavgift.

 

Mer om Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen bygger broar till USA och Kanada och skapar ett bättre Sverige genom att möjliggöra för svenska talanger att utvecklas på amerikanska toppuniversitet.

Varje år delar Sverige-Amerika Stiftelsen ut stipendier till ett trettiotal framstående studerande och forskare inom alla vetenskapliga områden.

Sverige-Amerika Stiftelsen samförvaltar idag ett 15-tal stipendiestiftelser med ett kapital på drygt 160 mkr vars avkastning delas ut som stipendier. Dessa möjliggör akademisk utbildning och forskning i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter och forskare. När de återvänder till Sverige har de med sig spjutspetskompetens, internationella erfarenheter och kontakter av stort värde för svenskt näringsliv, samhällsliv och akademi.

Det ekonomiskt mest effektiva sättet att bidra till att studenter ska kunna studera och forskare ska ges bra förutsättningar att forska på amerikanska toppuniversitet är att bilda en stiftelse som delar ut stipendier. Stiftelsen är skattebefriad och mottagaren av stipendier tar emot medlen utan att behöva betala skatt. Dessutom går stipendier inte till eventuella overheadkostnader på mottagande lärosäten.

Sverige-Amerika Stiftelsen har en drygt hundraårig erfarenhet av att hantera hela stiftelseprocessen för ett 15-tal stipendiestiftelser. Konstnären Anders Zorn bildade den första stipendiefonden redan 1919. Sverige-Amerika Stiftelsen sköter hela processen för de samförvaltade stiftelserna. Från professionell egen förvaltning av kapitalet till utdelning av stipendierna under festliga och högtidliga former och därefter uppföljning genom alumni-verksamhet.

H M Konung Carl XVI Gustaf är Sverige-Amerika Stiftelsens beskyddare.

 

 

 

 

Idag samförvaltar Sverige-Amerika Stiftelsen följande stiftelser:

Stiftelsen Anders Zorns stipendiefond

Stiftelsen Aseas stipendiefond

Stiftelsen Kooperativa Förbundets stipendiefond

Stiftelsen J Sigfrid Edströms stipendiefond

Stiftelsen J P Seeburgs stipendiefond

Stiftelsen Fritz O Fernströms stipendiefond

Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond

Stiftelsen Bergsingenjörens Axel Ax:son Johnsons stipendiefond

Stiftelsen Ernst O Eks fond

Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond

Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond

Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond

Stiftelsen Ingemar Dörfers Stipendiefond för studier vid Harvard GSAS eller College

Särskild förvaltning har:

Familjen Mix Entreprenörsstiftelse

 

”Utbildningen var bra. Den var utmanande på ett helt annat sätt än i Sverige. ”

Birgitta Stymne Göransson, intervju av Lars G Bergkvist

 

”Den institution som betytt mest för mig i livet är Harvard University.”

Utdrag från Ingemar Dörfers testamente till Sverige-Amerika Stiftelsen

 

”As our world grows increasingly interdependent, I look forward to working together to the benefit of our two nations, and to strengthening the bonds between our people.”

President Barack Obama, brev till Sverige-Amerika Stiftelsen

 

 

För frågor och mer information kontakta VD Anna Rosvall Stuart (070-717 72 43).

Information för insättningar

Sverige-Amerika Stiftelsens bank och betalningsmöjligheter:

 

Bankgiro: 607-9065

Organisationsnummer: 802006-3676

IBAN: SE855 000 0000 0585 1100 4793

BIC Code: ESSESESS

SWISH: 123 595 22 39

cdfaf97f-8fa7-445e-a0b9-376fadbeb8b1