Ansökningsprocessen

Första steget när du ansöker är att besöka skolans hemsida och gå vidare till ”Admissions.” Där stå det allt du behöver göra för att ansöka till just den skolan. Leta efter ”International Students”. Ansökningsprocessen för dig som är internationell student kan skilja en del från den ansökan som amerikanska elever går igenom. Läs igenom vad du behöver göra som internationell student, det innefattar ofta att skolan kräver en del extra information som exempelvis bevis på engelska kunskaper (mer om det längre ner).

Det är vanligt att Colleges använder sig av ”the Common Application” som är ett ansökningsverktyg där du fyller i all information och sedan via verktyget söker du de skolor du är intresserad av. Denna ansökan behöver du oftast göra även om du är internationell student. Om skolan använder sig av the Common Application hänvisar skolan till den på sin hemsida Notera att då den här delen av ansökan är samma för amerikanska studenter, kan en del frågor kan kännas främmande för dig. Förklaringar för alla delar följer nedan. De Colleges som inte använder sig av den applikationen har ofta en liknande ansökningsprocess. När du använder the Common Application kan du till höger se ett ”Help Center” som kan vara till hjälp när du fyller i alla fält.

Education USA har även en mer omfattande guide till ”The Common Application” om du behöver fler anvisningar.

http://educationusa.se/wp-content/uploads/Common_Application_Guide_for_Students.pdf

Ungefär så här ser processen ut:

 1. Skapa ett konto och fyll i all basinformation som efterfrågas.
 2. Fyll i din ”Profile Information” som inkluderar:
  1. Personal Information
  2. Address
  3. Contact Details
  4. Demographics
  5. Language
  6. Citizenship
  7. Common App Fee Waiver

i.     En del skolor kostar att ansöka till men ofta inga stora summor. För att gå vidare och acceptera att det kan tillkomma en viss avgift för att ansöka till de Colleges, kryssa ”Yes”. Om du inte vill/kan betala för en ansökningsavgift, kryssa ”No”. Du kommer sedan få flera val ämnade för att förklara varför du inte kan betala eventuella ansökningsavgifter. De flesta val är bara applicerbara för amerikaner men kryssa i de som känns mest applicerbar för dig.

 1. Fyll i ”Family Information”: information om dina föräldrar/förmyndare och syskon.
 2. Fyll i ”Education Information” som inkluderar:
  1. Current or Most Recent School

i.      Din senaste skola (vanligtvis gymnasium) och när du är klar med din gymnasieutbildning.

ii.      Din klassföreståndare/lärare med kontaktinformation. Viktigt att denna är någon som skolan kan kontakta, som kan rekommendera dig och som kan skriva ett entusiastiskt rekommendationsbrev

 1. Other Schools

i.      Skolor som du gått på innan ditt gymnasium. Hittar du inte skolan i sökfönstret, tryck på ”I don’t see my school on this list” och fyll informationen som efterfrågas.

 1. Community-Based Organisations

i.      Har du fått hjälp av några organisationer i din ansökan? Oftast bara applicerbar för amerikanska elever. Har du använt dig av någon svensk organisation, välj ”Other” i droppfönstret.

 1. Education Interruption

i.      Anger om du tagit någon paus i dina studier under din gymnasieutbildning.

 1. Colleges and Universities

i.      Anger om du tagit någon högskolekurs under din gymnasieperiod. Kan vara onlinekurs eller universitetskurs via ditt gymnasium. En del Colleges tillåter elever att översätta (överföra) kurser från andra länder för att tillgodoräkna sig dem i sin Bachelor’s Degree om dem är på tillräckligt avancerad nivå.

 1. Grades

i.      Class Rank Reporting

 • Ej applicerbar för dig som svensk elev, välj ”None”.

ii.      Graduating Class Size

 • Antal elever i din klass

iii.      GPA/GPA Scale

 • GPA betyder ”Grade Point Average” och är ditt betygssnitt. Som svensk elev anger du 20 som GPA-Scale och sedan anger du ditt betygssnitt under GPA. I Sverige innebär betyget ”A” i alla ämnen ett betygssnitt på 20. Bortse från ev. meritpoäng här. Se ”Honors”

iv.      GPA Weighting

 • Ange: ”Unweighted” (betyder att alla kurser har lika stor vikt när ditt betygssnitt räknas ut.)

v.      Current Year Courses

 • Här skriver du namnen på samtliga kurser du läser på gymnasiet i år. Om du har tagit studenten anger du vilka kurser du läste sista året på gymnasiet. Skriv kursens titel på engelska och nivånummer, t.ex. “Swedish 2”. Engelska översättningar för alla svenska gymnasiekurser hittar du på Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.191537!/Menu/article/attachment/2013%20Excel%20Swedish%20English%20kursnamn.pdf
 • Ofta kan din studievägledare ge dig ett betygsutdrag på engelska med namnen på alla kurser du läst på gymnasiet.
 • ”Course Schedule” anger om du läser kursen under ett år, ett halvår eller en tredjedels år.
 • ”Course Levels” är inte applicerbart, lämna blank.

vi.      Honors

 • Här skriver du om alla akademiska utmärkelser du erhållit från årskurs 9 och framåt. Du anger också om utmärkelsen var på skol-, regional, nationell eller internationell nivå. Förslagsvis tar du här upp ev. meritpoäng. Många svenska elever oroas över att de inte erhållit tillräckligt med akademiska utmärkelser. Kulturen och traditionen kring akademiska utmärkelser skiljer sig stort mellan amerikanska High-Schools och svenska gymnasieskolor. I USA tävlas det jämt och ständigt i skolan: från stavningstävlingar till utmärkelser för “Best Science Project”. I Sverige är det ovanligt med tävlingar i skolsammanhang, och därför är det naturligt att du har en kortare meritlista än om du hade läst på High-School i USA. Därför gäller det att vara lite kreativ när du funderar kring dina akademiska utmärkelser, fråga gärna din studievägledare.
 1. Testing
  1. Test taken.

i.      Här frågar de om du kommer att skicka in resultat för tester. De vanligaste är SAT/ACT, de är s.k. ”Standardized Tests” och liknar ”Högskoleprovet”. Alla skolor begär inte att elever tar dessa tester men mer prestigefyllda universitet efterfrågar oftast resultat från ett av dem. Även om det inte efterfrågas kan ett bra resultat på något av testerna vara till hjälp för din ansökan. Läs på skolans hemsida under ”Admissions” om de kräver att du har tagit SAT eller ACT. Ett annat vanligt test för internationelle elever är TOEFL-testet som testar dina kunskaper i engelska. En del skolor kräver att du som internationell student tar detta test. Kolla på skolans hemsida och maila skolans ”Admissions office” om du har några frågor. Se till att du bokar tid för provtagande i god tid, länkar till proverna finns på nästa sida.

 1. International Applicants

i.      Ej applicerbar för dig som svensk, välj ”No”

 1. Activities
  1. Lista alla dina relevanta aktiviteter. Det kan vara idrotter, musik, teater eller om du haft något extrajobb under din gymnasietid.
 2. Writing
  1. Personal Essay

i.      Välj ett utav ämnena att skriva om. Uppsatsen skall vara mellan 250-650 ord. För tips om hur du skriver en bra personal essay, besök gärna: http://www.collegeessayadvisors.com/portfolio-items/common-application-essay-tips/

ii.      Här är även några exempel på uppsatser från andra elever: https://www.apstudynotes.org/common-app/

 1. Diciplinary History

i.      Här efterfrågas om du vid något tillfälle blivit avstängd från dina studier eller om du har något straffregister.

 1. Additional Information

i.      Här efterfrågas om du har något mer att tillägga till din ansökan i helhet. Om du inte kommer på något att skriva, lämna blank. För mer information om den här delen av ansökan besök gärna:
http://info.getintocollege.com/blog/bid/355446/Use-Additional-Information-on-the-Common-App-College-Coach-Blog

Nu är det dags att börja söka Colleges via applikationen. Tryck på ”College Search” och sök på de skolor du vill ansöka till. När du hittat din skola, kan du se vad mer du behöver göra via the Common Application. Skolor har olika krav på vad du behöver komplettera med via sökverktyget. Exakt vad du behöver göra står på skolans hemsida under ”Admissions.” Har du frågor om vad specifika Colleges efterfrågar, kontakta skolans Admission’s Office. En del skolor efterfrågar inte något mer medan andra gör det. Exempel på vad mer du kan behöva göra är en extra ”Personal Essay” som riktar sig mer till varför du vill studera vid just den skolan. Du kan också behöva boka en intervju med en representant från skolan. De kan även fråga efter om du planerar att ansöka om Financial Aid: finansiell hjälp. Observera att Financial Aid inte är samma som Scholarships. Financial Aid ges ut efter behov, om du inte har tillräckliga ekonomiska medel för att betala för dina studier, medan Scholarships grundas på meriter. Om det inte frågas efter på  Common Application kan du läsa på skolans hemsida om hur du söker Financial Aid eller Scholarships. När du är klar och har ansökt via applikationen, besök skolans hemsida och läs noga vad mer du behöver göra för att bli klar med din ansökan och kontakta skolans Admission’s Office för frågor. Var noga med att se till att du ansöker före sista ansökningsdatum och att du skickar in allt som efterfrågas. Du kommer vid något tillfälle att behöva skicka in dina gymnasiebetyg. Din studievägledare bör kunna ge dig ett betygsutdrag på engelska. Om inte, finns en tjänst för översättning av betygen:

http://www.native-translator.se/professionella-oeversaettningar/oeversaettning-gymnasiebetyg.html

Dela...