Anton Ekelund

Kandidatexamen i freds- och konfliktstudier från Uppsala universitet

Masterstudier i internationella relationer (MIA) vid Columbia University, New York, NY, USA

Studier i internationella relationer med en specialisering på ekonomisk och politisk utveckling med fokus på internationella organisationer och  FN-studier. 

Donator: Borgrättsfonderna

Dela...