Axel Larsson

Masterexamen i arkitektur och digital teori från University College London, Bartlett School of Architecture

Doktorand i väg- och vattenbyggnadsteknik vid Princeton University i Princeton, NJ, USA.
Studier i strukturmekanik med avslutande doktorsavhandling som kommer att fokusera på optimering av multistabila strukturer.

Donator: Familjen Mix Entreprenörsstiftelse

Dela...