Bahira Shahim

Jag var postdoc vid Cardiovascular Research Foundation (CRF) på Columbia University i New York. Mina mentorer och handledare (samt förebilder) var interventionella kardiologer och  thoraxkirurger såsom Gregg W. Stone, Ori Ben-Yehuda, David Cohen, Martin B. Leon och Isaac George. Gregg. W stone och Martin Leon brukar kallas för “the founding fathers” av forskningen inom interventionell kardiologi. De kliniska prövningar som jag kom att arbeta med har förändrat  internationella riktlinjer för hur man bäst ska behandla kranskärlssjukdom och klaffsjukdomar som orsakar stort lidande och död. Jag fick möjligheten att designa och utforma framtida kliniska prövningar, besvara mina forskningsfrågor genom att analysera existerande data på CRF, få inblick i “state-of-the-art”-metoder inom kranskärls- hjärtklaffsjukdomar. Jag lärde mig också mycket om analysarbete av att arbeta tillsammans med ett stort biostatistikteam. Under mina cirka 2 år som postdoc klarnade det för mig vad gäller vilken forskningslinje jag skulle vilja driva hemma i  Sverige. Detta tack vare att jag kunde identifiera kunskapsgap och avsaknad av förklaringsmodeller för resultat vi observerade i kliniska prövningar. Jag håller för närvarande på att skapa samarbeten  hemma i Sverige och etablera en egen forskargrupp vid Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset. För att kunna göra det behöver jag finansiering och jag lägger just nu mycket tid på att söka forskningsanslag och är hoppfull om framtiden. 

bahirashahim

Scientific Results and Publications 

Using unique data sets involving clinical and imaging data (magentic resonance), I showed that  patients with diabetes have similar infarct size but more microvascular obstruction after acute  myocardial infarction, which could partly explain why they experience more heart failure  hospitalizations after myocardial infarction (manuscript drafted). I solved a piece of the puzzle in  the obesity paradox- a notion that patients with obesity have better outcomes after myocardial  infarction although they have increased risk of developing atherosclerosis. I showed that the obesity  paradox can not be explained by structural changes (infarct size and microvascular obstruction) in  the heart muscle (published in the prestigous journal of my field, Journal of American College of  Cariology: Interventions, IF 11). I also showed that mitral valve repair in heart failure patients with  pulmonary hypertension reduces mortality compared to medical therapy alone (Shahim* & Ben Yehuda* et al, 2020, Journal of American College of Cariology, IF 24) ), that diabetics have worse  prognosis but nonetheless benefit greatly from this intervention (Shahim et al, 2021 Journal of  American College of Cariology: Heart Failure, IF 12) and that postoperative arrytmias in aortic  stenosis patients treated with transcatheter or surgical aortic valve replacement constitutes a novel  negative prognostic marker (Journal of American College of Cariology: Interventions, IF 11). In  summary, I described these and several other important findings within the field of interventional  cardiology through a series of 18 papers (9 first-author) published between 2020-2022 in highly  reputable journals (e.g., J Am Coll Cardiol [IF=24], J Am Coll Cardiol HF [IF=12], J Am Coll  Cardiol Intv [IF=11], Eur Heart J [IF=30], Circulation [IF=30]]). Several other manuscripts are not  published yet but drafted and will hopefully get published in a near future. I also recently authored  an influential editorial, discussing transcatheter valve interventions and randomized clinical trials  (Shahim & Cohen, 2021, J Am Coll Cardiol Intv [IF=11]).

Future Research Plan 

The findings from my research at CRF are directly related to my hypotheses for my future line of  research. I am interested in determining the mechanisms for improved outcomes of patients with  valve diseases after valve repair or replacement. I found that although mitral valve repair versus  guideline-directed medical therapy alone, as demonstrated in the recent landmark trial called  COAPT, was overall effective in several subpopulations of patients with mitral regurgitation and  heart failure, far from all patients responded to this therapy. For instance, patients with peripheral  arterial disease did not benefit at all from mitral valve repair in terms of mortality (American College  of Cardiology Annual Meeting, 2022, abstract #11432), in contrast to what I found in patients with  diabetes. I also found that increasing pulmonary arterial pressure was associated with a decreasing  benefit from mitral valve repair, which, speculatively, could be due to longstanding high pulmonary  pressure leading to structural cardiac changes and irreversible fibrosis. Furthermore, we found that  women included in the trial benefitted to a lesser degree from TEER than men, likely due to women  having more advanced cardiac structural changes (e.g., already developed irreversible fibrosis in the  heart muscle) at the time of inclusion. I will study the role of reversible and irreversible changes in  the heart muscle, such as fibrosis, that could explain why some patients benefit from valve repairs  and others not and could be an indicator for optimizing timing of valve repair in patients with heart  failure. 

bahirasbarn-bahira

Ett stort tack till Sverige Amerika Stiftelsen 

CRF ligger på 1700 Broadway, New York. För att kunna arbeta långa dagar och också ta del av  gemensamma sociala evenemang som var viktiga för att knyta kontakter, behövde jag bo nära jobbet. Att bo på  Manhattan är som ni vet mycket dyrt. Stipendiet jag erhöll från Stiftelsen har bidragit till att jag kunnat klara av mina vardagsutgifter. Att få denna möjlighet har bidragit stort till den forskningsproduktion jag har redovisat ovan. Jag är otroligt tacksam för bidrag till min postdoc och de möten jag har haft med Stiftelsen. Det har betytt mycket att få känna en gemenskap via Stiftelsen under våra kafferep och att få höra om de andra stipendaternas forskningsvistelser. 

 

Bahira Shahim
Postdoc, interventionell kardiologi, 2020-2021 – Cardiovascular Research Foundation at Columbia University in the City of New York, New York, NY, USA
Dela...