Bahira Shahim

Jag var post doc vid Cardiovascular Research Foundation (CRF), Columbia University i New York. Mina mentorer, handledare och förebilder var interventionella kardiologer som Gregg W. Stone, Ori Ben-Yehuda, David Cohen och Martin B. Leon. CRF är ett världsledande center inom interventionell kardiologiforskning som koordinerar multicenterstudier. Flertalet av dessa studier ligger till grund för vår kliniska praxis inom kranskärlssjukdom och klaffsjukdomar. Jag fick möjligheten att designa och utforma framtida kliniska prövningar, besvara mina forskningsfrågor genom att analysera existerande data på CRF, få inblick i state-of-the-art metoder inom kranskärl och hjärtklaffsjukdomar. Jag lärde mig också mycket om analysarbete av att arbeta tillsammans med ett stort biostatistikteam. Under mina cirka 3 år som post doc klarnade det för mig vilken forskningslinje jag skulle vilja driva hemma i Sverige. Detta tack vare att jag identifierade kunskapsgap och avsaknad av förklaringsmodeller för resultat vi observerade i kliniska prövningar. Jag håller för närvarande på att skapa samarbeten hemma i Sverige och etablera en egen forskningslinje inom klaffsjukdomar vid Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset. Jag har lagt ner en hel del arbete på att söka anslag för att kunna bedriva projekt och ha doktorander. Jag är väldigt tacksam över att nu beviljats etableringsanslag från Vetenskapsrådet och Hjärtlungfonden så jag kan initiera mina projekt och bygga upp ett team.  

bahirashahim

Scientific Results and Publications 

Using unique data sets involving clinical and imaging data, we studied several interesting questions related to risk factors, infacrt size and icrovascular obstruction, as mesured by cardiac magnetic resonance imaging, after revascularization for myocardial infarction. In addition, as my interest grew for valvular heart disease, I came to work with echocardiography data to study changes in myocardial function and clinical outcomes after transcathehther repair of mitral regurgitation (a valve that leaks) in heart failure. In summary, I described these and several other important findings within the field of interventional cardiology through a series of 18 papers (9 first-author) published between 2020-2022 in highly reputable journals (e.g., J Am Coll Cardiol [IF=24], J Am Coll Cardiol HF [IF=12], J Am Coll Cardiol Intv [IF=11].] Several other manuscripts are not published yet but drafted and will hopefully get published in a near future. I also recently authored an influential editorial, discussing transcatheter valve interventions and randomized clinical trials (Shahim & Cohen, 2021, J Am Coll Cardiol Intv [IF=11]).

Future Research Plan 

The findings from my research at CRF are directly related to my hypotheses for my future line of research. I am interested in determining the mechanisms for improved outcomes of patients with valve diseases after valve repair or replacement. I will study the role of reversible and irreversible changes in the heart muscle, such as fibrosis, that could explain why some patients benefit from valve repairs and others not and could be an indicator for optimizing timing of valve repair in patients with valvular heart disease.   

 

Ett stort tack till Sverige-Amerika Stiftelsen

CRF ligger på 1700 Broadway, New York. För att kunna arbeta långa dagar och också delta i gemensamma sociala evenemang som var viktiga för att knyta kontakter, behövde jag bo nära jobbet. Att bo på Manhattan är, som ni vet, mycket dyrt. Stipendiet jag erhöll från Sverige-Amerika Stiftelsen har bidragit till att jag har kunnat klara av mina vardagsutgifter. Att få denna möjlighet har bidragit stort till den forskningsproduktion jag har redovisat ovan. Jag är otroligt tacksam för bidraget till min post doc och de möten jag har haft med Stiftelsen. Det har betytt mycket att få känna en gemenskap med Stiftelsen under våra kafferep och att få höra om de andra stipendaternas forskningsvistelser.

 

Bahira Shahim
Postdoc, interventionell kardiologi, 2020-2021 – Cardiovascular Research Foundation at Columbia University in the City of New York, New York, NY, USA
Dela...