Emma Eckerlid

Kandidatexamen i historia från Köpenhamns universitet.

Masterstudier i internationell-och världshistoria vi Columbia University i New York, NY, USA.
Studier i internationell-och världshistoria med avslutande masteruppsats som kommer att fokusera på sexarbete primärt utifrån ett känslohistoriskt perspektiv.

Donator: Sten Westerbergs stipendium

Dela...