Erik Engberg

Masterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet 

Doktorandstudier i nationalekonomi vid Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, MA, USA.

Forskning om artificiell intelligens och dess effekter på arbetsmarknaden.

Donator: Borgrättsfonderna

Dela...