Esther Serger

Kandidatexamen i politik och internationella relationer från SOAS University of London.

Masterstudier i internationella relationer vid Georgetown University i Washington, DC, USA. 
Studierna fokuserar på kinesisk politik och de geopolitiska konsekvenserna av ny teknik.

Donator: Tetra Laval

Dela...