Kasper Johansson

Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Doktorand i elektroteknik vid Stanford University i Stanford, CA, USA.
Forskar inom konvex optimering med tillämpningar inom riskhantering, statistiska arbitrage, portföljförvaltning och andra problem inom kvantitativ finans.

Donator: Stiftelsen ASEA:s stipendiefond

Dela...