Lars Karlsson

Doktorsexamen i medicin från Göteborgs universitet; Barnläkare vid Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg.

Postdoktor i pediatrisk onkologi vid Stanford University i Stanford, CA, USA.
Forskning om molekylära mekanismer bakom perivaskulär inflammation och dysreglering av blod-hjärnbarriären vid CAR T-cellsbehandling av pons gliom hos barn. Syftet med studien är att förbättra säkerhet och ef ektivitet för denna lovande behandling.

Donator: J Sigfrid Edströms stipendiefond

Dela...