Lars Thunell

– Stipendiet från Sverige-Amerika Stiftelsen var en förutsättning för att jag skulle kunna fullfölja min doktorsavhandling genom studier vid Harvarduniversitetet. Det gav en trovärdighet och fungerade som ett finansiellt ankare när jag även sökte pengar på andra håll. Det öppnade enorma möjligheter för mig och min fru.

Det säger Lars Thunell som idag är operativ vicedirektör och styrelseordförande för Världsbanksorganet International Finance Corporation (IFC) i Washington DC.

Han doktorerade år 1977 vid den statsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet på en avhandling i skärningen mellan politik och ekonomi: ”Political Risks in International Business: Investment Behavior of Multinational Corporations.”

Men de sista 18 månaderna av doktorandstudierna var förlagda till Boston, USA. Lars Thunell var Research Fellow vid Harvards Center for International Affairs och han samarbetade också med Harvard Business School.

– USA var, då som nu, ledande inom forskningen. Där finns världens bästa universitet. Det är inte för inte som Kina och andra länder i Asien idag skickar sina studenter till USA, säger han.

– Och man var långt framme när det gällde databaser som täcker politiska händelser och företagens investeringar som jag kunde använda.

Här i Sverige fick han en del frågor om varför han sökte sig över Atlanten.

– USA var ju inte särskilt populärt då. Men där finns stora möjligheter. Det är ett land som har en förmåga att förnya sig.

Samtidigt var det mycket stora skillnader mellan svensk och amerikanskt studiemiljö, betonar han.

– I Sverige var det stora klasser och inte särskilt lärarintensivt. Vid USA:s universitet är det ett helt annat samspel mellan lärare, forskare och studenter.

Lars Thunell blev kvar i Amerika i sju år efter stipendietiden. I en första vända. Och sedan fyra och ett halvt år är han alltså åter Washingtonbo.

– Jag har levt halva mitt yrkesverksamma liv i USA, konstaterar han.

Men USA-erfarenheterna har också varit till stor nytta under de perioder då han haft toppjobb i svenskt näringsliv.

– Ett exempel var vid samgåendet mellan Asea och schweiziska Brown Boveri, säger Lars Thunell. Han var finanschef fusionsåret 1987.

– Då hade jag en stor fördel av att jag kände till den viktiga marknaden USA.

Hans råd till dagens unga studenter är:

– Ge er ut. Världen idag är global. Skaffa er en förståelse för den globala ekonomin och kulturen.

Och familjen Thunell lever som den lär. Den har två barn som tagit examen vid amerikanska universitet men som också studerat utomlands. Fast i deras fall är utomlands Kina och Japan.

Dela...