Love Eriksson

Masterexamen i miljöarkeologi från Umeå universitet.

Gästforskare vid Arizona State University | School of Mathematical and Natural Sciences i  Phoenix, AZ, USA.
Forskningen ämnar undersöka subfossila skalbaggar och dess applicering inom paleoentomologi samt i arkeologiska kontexter. Eftersom skalbaggar ofta är specialiserade insekter är det möjligt att undersöka dåtidens levnadsförhållanden samt studera förändringar i det forntida klimatet och utvecklingen av kulturella och naturliga miljöer över tid.

Donator: Stiftelsen Ernst O Eks stipendiefond

Dela...