Sebastian Andersson

Våren 2021 erhöll jag min Master of Science in Urban Planning, och avslutade mina två år vid universitetet – två år som givetvis både var speciella och annorlunda, men också givande och utmanande. Det som gläder mig mest är hur jag genom hela utbildningen både hade möjligheten och hängivelsen att följa min egen väg ämnesmässigt,
och i mångt och mycket skapade mig min egen utbildning.

IMG-0760

GSAPP erbjuder en rad olika program som i stort rör ”the built environment”, såsom arkitektur, byggnadsvård, fastigheter, samt curatoriella studier; jag valde att studera stadsplanering då jag ville få med mig förmågan att röra mig mellan mikro- och makroperspektiv i mitt arbetssätt, men programmets väldigt fria kursval bidrog också till valet. Det är i mötet mellan stadsplanering, arkitekturhistoria och byggnadsvård jag känner mig mest som hemma, och jag ser mig nu både som en arkitekturhistoriker med stadsplaneringens verktyg och som en stadsplanerare som är bildad i arkitekturhistoria och byggnadsvård. Jag är glad att jag valde just GSAPP för att kunna få möjligheten att dra så mycket från olika discipliner, både i fråga om kunskap och kontakter.

Under mitt andra år på GSAPP tog jag kurser både inom stadsplanering, arkitekturhistoria, och byggnadsvård. Skrivandet av min uppsats löpte dessutom genom hela året som en röd tråd. Jag vill särskilt nämna kursen Modernism + The Vernacular med Mary McLeod, vilken helt och hållet fick mig att omvärdera min bild av modernismen, samt Historic Preservation Theory & Practice med Jorge Otero-Pailos, vilken gav mig en stark grund i teoretiska och historiska svängningar inom byggnadsvård.

Valet av uppsatsämne föll till slut på Beirut, där jag sökte svar på hur återuppbyggnaden av staden efter den förödande explosionen i augusti 2020 har påverkat det modernistiska arvet i staden. Jag försökte förstå inte bara hur dessa byggnader påverkades rent fysiskt, utan också hur synen på modernism har ändrats i och med återuppbyggnadsarbetet. Jag ämnar fortsätta med detta arbete; då jag inte kunde ta mig till Beirut och studera ämnet på nära håll, vill jag när läget tillåter bege mig till staden och intervjua människor dokumentera, samt jobba mot en publicering av mitt arbete i en akademisk journal. Skrivandet av min uppsats var också ett fantastiskt verktyg för att skapa kontakter i Beirut såväl som runt om i världen inom modernistisk byggnadsvård – kontakter som jag kommer att bära med mig in i mitt professionella liv.

Bortsett från två månader under sommaren, då jag var i Sverige, har jag tillbringat så gott som all tid sedan början av COVID-19 i New York. På grund av det osäkra läget bestämde jag mig för att stanna både över sommaren och vintern 2020. Jag hittade en fantastisk lägenhet i Little Italy på Manhattan där jag nu har bott i ett och ett halvt år, och som blev min trygga punkt då distansundervisningen fortsatte och livet inte såg ut som det brukade. Det var sannerligen underligt att befinna sig mitt i ett så gott som öde Downtown Manhattan, och på något sätt koppla ihop den upplevelsen med idén av livet i New York. I takt med att situationen har blivit bättre och restriktionerna gradvis har släppts på har också människorna och pulsen kommit tillbaka, men visst känns det av att allt inte är som vanligt – än. Stiftelsens generösa stipendium hjälpte mig att fortsätta mina studier under denna speciella period, och för det vill jag tacka hjärtligen.

IMG-8964
5th Ave på Manhattan helt tom på folk.

Under sommaren gjorde jag en kortare praktik på UNESCO, där jag arbetade på kultursektionen, under Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter, vilket var oerhört intressant med tanke på mitt intresse för byggnadsvård. Sedan jag återvände till New York i somras har jag arbetat deltid med en fastighetsinvesterare här i New York, och deltid som researcher för en landskapsarkitekt i Minneapolis, där jag har jobbat med ett projekt i Saudiarabien. Jag har fått mersmak från fastighetsbranschen, och siktar på att i framtiden arbeta i gränslandet mellan fastigheter och modernistisk byggnadsvård. Jag brinner för hur det enorma modernistiska arvet runt om i världen kan tas tillvara på på ett sätt som är både hållbart och realistiskt, och jag tror att det finns många spännande vägar och lösningar att utforska.

 

IMG-6162IMG-3352 IMG-2521IMG-9681

Dela...