Arvsdonation

Det går bra att testamentera en gåva till Sverige-Amerika Stiftelsen. Det kan vara ett alternativ om man inte har arvingar och hellre bestämmer själv vad man vill att kvarlåtenskapen ska användas till – om man inte skriver ett testamente så går medlen till allmänna arvsfonden. Det kan vara en gåva till Stiftelsens verksamhet och/eller för utbildning för svenskar i USA eller Kanada. Stiftelsen måste kunna utföra önskan i testamentet, rådgör gärna med Stiftelsens VD eller banken för att få rätt ändamål och utförande. Det är bättre ju öppnare kriterierna är så stipendierna kan komma till bästa nytta i framtiden.

 

Testamentesmall

 

För några år sedan överraskades vi av en arvsdonation. Den kom från Ingemar Dörfer som avled 2009. Han var utbildad på Harvard University och säkerhetspolitisk expert, senast på Utrikespolitiska institutet i Stockholm.  I hans testamente står att Harvard University var den institution som betydde mest för honom i livet. Därför ville han skapa möjlighet för andra unga svenskar att få studera och forska där via Sverige-Amerika Stiftelsen, och vi kan hjälpa till att uppfylla den önskan.

 

Det har tagit flera år att stänga dödsboet och överföra tillgångarna till en stipendiefond.  Stiftelsen har fått hjälp att agera riktigt både för donatorn och för Stiftelsens räkning. Stiftelsen Ingemar Dörfers stipendiefond för studier på Harvard GSAS kan börja dela ut stipendier för läsåret 2014-2015.

 

Stiftelsen höll ett seminarium i Ingemar Dörfers minne år 2010, där bl a en videohälsning från Carl Bildt visades.

[youtube url=”http://youtu.be/iKEOo6eiNws”]

 

Dela...