Bloggarkiv

Andreas Svedin Columbia U 2008

/ 2017-11-09

Jag heter Andreas Svedin och var borgrättsfondsstipendiat 2008/2009, mitt ämne var kopplingen kaosteori/astrofysik. Jag spenderade totalt 5år i New York vid Columbia universitetet och disputerade på metodik för solcykelprognoser. http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:171928 Den senare tiden har jag designat och byggt matematiska modeller för allt från baseballresultat, lokala energimarknader till terminshandel i Chicago. Från november 2017 ser jag fram […]

Rickart Brüel Gabrielsson

/ 2017-11-09

Rickard Gabrielsson har en fil kand i Matematik från Stanford University, samt är civilingenjör i datavetenskap från Stanford University, Palo Alto, CA. Hans ämne är matematiken bakom evolutionära algoritmer och själv-utvecklande system med syftet att skapa förbättrad artificiell intelligens. Här tillsammans med Harald Mix till vänster, donator