Bloggarkiv

Alfred Wahlforss

/ 2023-01-26

Jag sitter i ett litet svettigt rum med tjugo andra studenter från hela världen. Vi har samlats en eftermiddag för ett seminarium om EU, Ukraina och klimatförändringar. Mittemot mig sitter vår seminarieledare och berättar att vi kan boka möte direkt med honom om vi har några frågor efter föreläsningen. Det här låter som en vanlig […]

Rui Johnson Petri

/ 2023-01-18

Jag sökte mig till New York University för att bedriva masterstudier inom journalistik och internationella relationer. Programmet heter Global and Joint Program Studies och erbjuder studenter ett unikt, tvärvetenskapligt sätt att studera journalistik. Jag har fördjupat mig inom internationella relationer då jag vill skriva om globala frågor så som mänskliga rättigheter, social rättvisa, och migration. […]

Torbjörn Rolandsson

/ 2022-10-05

Jag sökte mig till McGill för att bredda min forskning med hjälp från en av de främsta forskarna i den del av den medievetenskapliga disciplinen som intresserar sig för ljud. Min egen forskning kretsar kring hur samspelet mellan journalistiska praktiker och mediala format ser ut, i samband med att Sveriges Radio i allt högre grad […]

Nils Ivars

/ 2022-10-05

En stor skillnad mellan juridikstudier i USA och i Sverige är att USA är ett s.k. Common law-land, medan Sverige och de flesta europeiska länder har en tydligare Civil law-tradition. Utan att fastna i detaljer kring de två olika rättstraditionerna kan man grovt förenklat säga att civil law-systemet till större del bygger på kodifierad lagstiftning, […]

Daniel Sorobetea

/ 2022-09-08

Att flytta utomlands helt själv, till en plats där man inte känner en enda person, är inte lätt. Folk tenderar dock att ångra sånt som de inte gjort. Efter min disputation var det därför en självklarhet för mig att lämna den svenska bubblan och fortsätta mina studier i USA. För när det gäller vetenskaplig forskning […]

Olle Kjellqvist

/ 2022-09-07

California institute of technology, hem till sköldpaddor, kolibrier, ekorrar, hjältar och lilla mig. Platsen där Albert Einstein kunde skådas på sin cykel 1931-1933 har fostrat inte mindre än 45 nobelpristagare, och huserar ett par av världens främsta forskningsgrupper inom reglerteknik och systemteori, mitt forskningsfält. Här besöker jag professorerna Richard Murray och John Doyle, två motpoler […]

Mikael Holm

/ 2022-04-08

Jag bedrev mina postdoktorala studier delvis finansierade av Sverige-Amerika Stiftelsen vid ST Jude Children’s Research Hospital i Memphis Tennessee. ST Jude som institution är inte lika känd i Sverige som de stora amerikanska forskningsuniversiteten tex. Harvard eller MIT, men i USA är det en oerhört välkänd organisation som i princip alla Amerikaner har hört talas […]

Ina Hallström

/ 2022-02-16

Statyn av Alma Mater möter mig varje morgon när jag passerar grindarna in till campus och fortsätter uppför trapporna på väg mot Philosophy Hall. Jag har haft glädjen att spendera ett år här vid Columbia University som en del i mina doktorandstudier. Ett fantastiskt och omvälvande år, som har haft en avgörande betydelse både för […]

Agnes Skonare Karlsson

/ 2022-02-08

Columbia University School of the Arts ligger centralt på Manhattan invid Central Park, och är den äldsta institutionen för högre utbildning i New York stat. Byggnaderna är många och ståtliga, med grönska och breda trappor där elever och lärare samlas för lunch och samtal. Organisationen på skolan är omfattande; ett säkerhetsteam finns på plats, och […]

Rickard Brüel Gabrielsson

/ 2017-11-09

Rickard Gabrielsson har en fil kand i Matematik från Stanford University, samt är civilingenjör i datavetenskap från Stanford University, Palo Alto, CA. Hans ämne är matematiken bakom evolutionära algoritmer och själv-utvecklande system med syftet att skapa förbättrad artificiell intelligens. Här tillsammans med Harald Mix till vänster, donator