Så här går visumansökan till

 

  1. Hitta först och främst en praktikplats, många praktikanter hittar sina praktikplatser via nätet eller skolan.
  2. Skicka sedan ett mail med dina uppgifter till ASF: [email protected]
  3. Uppgifterna ska innehålla ditt namn, utbildning, ålder, namn och adress på praktikplatsen, kontaktuppgifter till kontaktperson, längd på praktik, önskat startdatum och ev. lön. Bifoga en uppdaterad CV på engelska när du skriver din förfrågan till ASF. Tänk på att alla uppgifter ska vara på engelska
  4. ASF kommer att gå igenom dina uppgifter för att se om du har behörighet och om din praktikplats vill ta emot dig. När detta bekräftats tar ASF kontakt med dig och skickar dig en ansökan.
  5. När du har skickat din ansökan till ASF, blir du obedd att skicka en kopia till oss på Sverige-Amerika Stiftelsen, du behöver inte skicka med de extra bilagorna som ASF vill ha utan endast huvudansökan.
  6. Efter det att du blivit antagen av ASF som praktikant vill vi att du betalar in vår handläggningsavgift på 1500 SEK till pg: 78686-3.
  7. Märk betalningen med ”Praktik” och ditt namn. Avgiften återbetalas ej, även om praktikanten ej åker på sin praktik.

Dela...