Stipendiater 2020/21

b0c21292-f52b-4293-aa8a-2184efd2f888

Prins Bertils stipendium

Arvid Guterstam
Medicine doktor
Karolinska Institutet

Postdoc-studier, kognitiv neurovetenskap
Princeton University
Princeton, NJ, USA

Vad som händer i den mänskliga hjärnan när vi tänker på andra individers mentala tillstånd.

Donator: Ernst O Eks fond

 

Zornstipendiet

Återbud

 

Mariana Burenstam Linders stipendium

Anonym
Master-studier, Juridik
Yale Law School
Yale University
New Haven, CT, USA

Folkrätt.

Donator: Ernst O Eks fond, Thanks To Scandinavia

 

Övriga stipendier från Sverige-Amerika Stiftelsen och donerade stipendier

Noura Alkhalili
Filosofie doktor, Kulturgeografi och Ekonomisk geografi
Lunds universitet

Postdoc-studier, Department of Middle Eastern, South Asian and African Studies
Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Energiomställningar till förnybara energikällor i Nordafrika, samt de utmaningar och möjligheter som är förknippade med att överföra solenergi från Nordafrika till Europa.

Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond

 

Alexandra Alvarsson
Medicine doktor
Karolinska Institutet

Postdoc-studier, Neurovetenskap och diabetes
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, NY, USA

Hur hjärnans glukoskänsliga nervceller reglerar kroppens blodsockernivåer.

Donator: Ernst O Eks fond

 

Lina Andersson
Civilingenjör
Chalmers Tekniska Högskola

Doktorandstudier, spelteori och beteendeekonomi
Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Hur känslor påverkar strategiskt beslutsfattande vid samarbeten, investeringar och förhandlingar.

Donatorer: Stiftelsen Bergsingenjör Axel Ax:son Johnsons stipendiefond, Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond

 

Sebastian Andersson
Fil.kand., Europeiska studier
University College London, Storbritannien

Master-studier, Stadsplanering
Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Samspelet mellan stad, politik och bevarandet av modernismens arv.

Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond, Thanks To Scandinavia

 

Cathrine Axfors
Medicine doktor
Uppsala universitet

Postdoc-studier, Forskning om forskning
Meta-Research Innovation Center
Stanford University
Palo Alto, CA, USA

Hur studier på nordiska hälsoregister genomförs och planeras.

Donator: Borgrättsfonderna

 

Hamid Behjat
Tekn. Dr., Biomedicinsk teknik
Lunds universitet

Postdoc-studier, neuroradiologi
Harvard University
Cambridge, MA, USA

Utvecklingen av en matematisk modell för hjärnans strukturer som kommer att användas för förbättrad analys av hjärnaktivitet.

Donator: Stiftelsen ASEAs stipendiefond, Ingemar Dörfer

 

Katarina Bendtz
Filosofie doktor, Partikelfysik
Stockholms universitet

Postdoc-studier, Beräkningsneurovetenskap
Harvard University
Cambridge, MA, USA

De neurala processerna för medvetande, med fokus på att ställa två av de mest framgångsrika teorierna mot varandra.

Donator: Stiftelsen ASEAs stipendiefond

 

Måns Berglund
Juristexamen
Uppsala universitet

Master-studier, Juridik
Columbia Law School
Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Folkrätt och internationell processrätt: tvistlösningsmekanismer i traktat.

Donator: Borgrättsfonderna

 

Nina Carlsson
Pol.mag., Statsvetenskap
Uppsala universitet

Doktorandstudier, statsvetenskap
Centre for the Study of Democracy and Diversity
Queen’s University
Kingston, ON, Kanada

Normer och praktiker kring integrationspolitik i stater med nationella minoriteter och/eller urfolk.

Donator: Ernst O Eks fond

 

Adel Daoud
Filosofie doktor, Sociologi
Göteborgs universitet

Postdoc-studier, Fattigdomssociologi
Harvard University
Cambridge, MA, USA

Den prediktiva kraften av maskininlärning—en form av artificiell intelligens—guidat av sociologins konceptuella insikter, för att förklara hur global fattigdom är möjligt i en värld där det finns mer än tillräckliga resurser

Donator: Ernst O Eks fond

 

Cecilia Efraimsson
Kandidat, Fri Konst
Kungl. Konsthögskolan

Master-studier, Film/Video
California Institute of the Arts
Valencia, CA, USA

Animation med fokus på filmregi.

Donator: Anders H. Pers stipendium

 

Ann Eklund
Filosofie doktor, Naturvårdsbiologi
Sveriges Lantbruksuniversitet

Postdoc-studier, Human Dimensions of Natural Resources Department
Colorado State University
Fort Collins, CO, USA

Samhällsvetenskapliga perspektiv av viltförvaltning och bevarande.

Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond

 

Johanna Eriksson
Kandidatexamen
Princeton University

Master-studier, management och datavetenskap
Stanford University
Palo Alto, CA, USA

Tillämpningar av data och teknologi som möjliggör ett hållbart matsystem.

Donator: Elof Hanssons stiftelse

 

Hanna Erixon Aalto
Filosofie doktor, Arkitektur och stadsbyggnad
Kungliga Tekniska Högskolan

Postdoc-studier, stadsbyggnad och urban design University of California
Los Angeles, CA, USA

Transdisciplinära, ”co-design”-processer som en nyckel till en mer inkluderande, resilient och hållbar stadsutveckling.

Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond

 

Viviane Forsberg
Teknologie doktor, kemiteknik
Mittuniversitetet

Postdoc-studier, teknisk fysik
Northwestern University
Chicago, IL, USA

Inkapsling av bioresorberbar elektronik baserad på oorganiska material för biomedicinska applikationer.

Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond

 

Aram Ghalali
Medicine doktor
Karolinska Institutet

Postdoc-studier, Boston Children’s Hospital
Harvard Medical school
Boston, MA, USA

Oncogener och läkemedelsutveckling för aggressiva former av cancer.

Donator: Tetra Laval

 

Mikaela Görlin
Filosofie doktor
Tekniska Universitetet i Berlin

Postdoc-studier, katalysatorer och batterier
Massachusetts institute of Technology
Boston, MA, USA

Att förstå och utveckla mer effektiva material.

Donator: Borgrättsfonderna


Alfred Jimenez Villafana

Diplom, Komposition
Universität für Musik und Darstellende Kunst, Wien

Doktorandstudier, Komposition
University of California, Berkeley
Berkeley, CA, USA

Komponerande utifrån massiv tystnad där musik skapas genom koncentrerad fysisk implosiv aktivitet.

Donator: Fritz O Fernströms stipendiefond, JP Seeburgs stipendiefond

 

Maria Lemdal Sjöstrand
Medicine doktor
Karolinska Institutet

Postdoc-studier, immunterapi
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
New York, NY, USA

Cancerbehandling med så kallade CAR T-celler, där patientens egna immunceller isoleras och modifieras för att kunna attackera cancerceller.

Donator: Ernst O Eks fond

 

Stina Malmén
Filosofie doktor, Ekonomisk historia
Stockholms universitet

Postdoc-studier, genushistoria och företagshistoria
Rutgers University
New Brunswick, NJ, USA

Komparation kring normer angående succession och kontinuitet i framstående företagarfamiljer i Sverige och USA.

Donator: Peter Baldwin & Lisbet Rausing

 

Robert Pettersson
Teknologie doktor, Teknisk mekanik
Kungliga Tekniska Högskolan

Postdoc-studier, Colorado School of Mines
Denver, CO, USA

Att förutsäga avverkningstakt och öka förståelse av brytningsprocessen vid mekanisk bergavverkning.

Donator: Ingegerd and Viking Olov Björks Scholarship Trust

 

Ludwig Schmitz
MA, Litteraturvetenskap
Stockholms universitet

Doktorandstudier, Litteraturvetenskap
New York University
New York, NY, USA

Svensk socialdemokrati, ras, etnicitet och avkolonisering, med ett fokus på Alva och Gunnar Myrdals arbete.

Donator: Sten Westerbergs stipendium

 

Bahira Shahim
Medicine doktor
Karolinska Institutet

Postdoc-studier, interventionell kardiologi
Cardiovascular Research Foundation
Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Hur diabetes påverkar hjärtmuskeln och därmed överlevnad hos patienter med hjärtinfarkt.

Donator: Ingegerd and Viking Olov Björks Scholarship Trust

 

Otto Simonsson
MA, Folkrätt
SOAS University of London

Postdoc-studier, psykologi
University of Wisconsin-Madison
Madison, WI, USA

Effekt av mindfulness-baserade interventioner på politiska åsikter och tolerans mellan politiska motståndare.

Donator: J Sigfrid Edströms stipendiefond

 

Ambjörn Sjörs
Filosofie doktor, Semitiska språk
Uppsala universitet

Postdoc-studier, Nära Östern-språk och civilisationer
Oriental Institute
University of Chicago
Chicago, Il, USA

Att beskriva och förklara utvecklingen av reciproka konstruktioner i semitiska språk, bland annat bibelhebreiska, fornarabiska och akkadiska.

Donator: Borgrättsfonderna

 

Emma Truvé
Ekonomie kandidat
Lunds Universitet

Master-studier, Tandon School of Engineering
New York University
New York, NY, USA

Informationsteknologi, ledarskap och innovation.

Donator: Stockholms Grosshandelssocietet

 

Alfred Wahlforss
BSc, industriell ekonomi
Kungliga Tekniska Högskolan

Master-studier, Data Science
Harvard University
Cambridge, MA, USA

Statistik och datavetenskap, med fokus på maskininlärning.

Donator: Familjen Mix Entreprenörsstiftelse

 

Augustana College
Erik Pettersson