Entreprenörskap

År 2019 firade vi hundraårsjubileum. Under Stiftelsens andra århundrade är entreprenörskap ett fokus - Sveriges välstånd och framtid kommer att bygga på entreprenörskap och Nordamerika har världens bästa universitet och världens bästa marknad och miljö för entreprenörskap. Läs mer nedan.

Sverige-Amerika Stiftelsens satsning på entreprenörskap för Sverige

Ansökan görs i den ordinarie utlysningen för ”Kontantstipendier”, som sker i maj månad varje år med deadline i september. För dig med entreprenörsdrömmar ska du även tänka på detta:

Sverige-Amerika Stiftelsen introducerar nya fantastiska stipendiemöjligheter för dig som vill bli entreprenör och vill ansöka till högre universitetsstudier i Amerika.   Om du har vad som krävs så väntar vi på att få investera i dig, i en utbildning som du kan motivera som får dig att nå dina drömmars mål, det kan vara:

  • Du har en grundexamen och söker en MBA med prioritet till lärosäten där många entreprenörer finns.
  • Du har arbetat några år och hittat inspiration till en framtida affär och vill placera dig i täten med nätverk och kunskaper
  • Du har en attraktiv profil, till exempel teoretisk fysik eller matematik – eller något vi inte tänkt på men som du kan berätta för  ansökningsnämnd och stipendiedonatorer – med användbara kunskaper som motiverar att du kommit in på ett toppuniversitet i Amerika

Kriterier: Du ska ha toppbetyg, ett starkt CV och referenser. Du kan ha grundexamen i ekonomi/teknik/eller naturvetenskaplig eller annan utbildning. Bra om du har arbetat några år på start-up eller erfarenhet från annan entreprenörsverksamhet. Du ska visa stark motivation för entreprenörskap i vida termer, vilja starta eget i Sverige i framtiden.