Medicin

IMG-2705

Dr Sajedeh Eftekhari är neurolog från LU och forskar om migrän i samarbete med, och på, UCLA, stipendiat 2016. Apparaten är byggd av henne själv för hennes forskning.

Sedan Nobelpriset delades ut för första gången 1901 har 56 amerikaner, enskilt eller som en del av en grupp, tilldelats nobelpris i fysiologi och medicin. Amerikanska universitet toppar listorna för studier inom medicin. För att åstadkomma genombrott i medicinskforskning, angeläget med tanke på utmaningar med en åldrande befolkning och nya sjukdomar, är det viktigt att vistas på universitet med en internationell studentkår och universitet i USA och Kanada lockar till sig studenter och forskare från alla världens hörn. Vi tycker därför att det är av yttersta vikt att svenska talanger får vistas i dessa forskningsmiljöer.

 

Exempel på vad vi letar efter

  • För att delges medel måste stipendiaten vistas i en stark forskningsmiljö eller vid ett välrenommerat universitet
  • Forskningen ska bidra till utvecklingen av framtidens behandlingsmetoder och mediciner
  • Stipendiaten måste ha de bästa meriter från sitt nuvarande universitet

 

Dela...

Viking Olov Björk

Stipendiaten som donerade till nya stipendier i medicin

Viking Olov Björk

Viking Olov Björk var Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiat år 1949. Han var en pionjär inom thoraxkirurgi och utvecklade i samarbete med bland andra Clarence Crafoord och Åke Senning hjärt-lungmaskinen som 1954 användes för första gången i Europa vid operation på en människa.

Alumner berättar om sin stipendievistelse