Naturvetenskap och teknik

När Times Higher Education rankar de bästa universiteten i världen för naturvetenskap och teknik konstateras att 7 av de 10 bästa universiteten ligger i Nordamerika.

Den starka ställning som IT-företagen i Silicon Valley har i näringslivet är inte förvånande. Det sker en viktig utveckling inom naturvetenskap och teknik idag, allt ifrån ”facial recognition”, och artificiell intelligens (AI) till självkörande bilar och tåg. Sverige-Amerika Stiftelsen vill göra det möjligt för svenska talanger att vara en del av den utvecklingen och skapa ett utbyte mellan Sverige och Nordamerika och på så vis bygga ett starkare Sverige.

 

Exempel på vad vi letar efter

  • För att delges medel bör mottagande lärosäte husera en ledande forskargrupp eller vara ett toppuniversitet så kallad ”Ivy League” eller motsvarande
  • Studierna eller forskningen måste bidra till utvecklingen av morgondagens teknik och naturvetenskap
  • Studenten/forskaren måste ha de starkaste meriter från sitt nuvarande universitet

Alumner

Sverige-Amerika Stiftelsen har en rad framstående alumner inom naturvetenskap och teknik, bl.a. två Nobelpristagare i fysik