Stipendiater 2017/18

 

Prins Bertils stipendium

Olivia Bergman
Statsvetenskap: jämförande politik och nationalekonomi, om hur policy design påverkar medborgares uppfattningar och samhällsstyrning.
Doktorandstudier, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

________________________________________________________________________________________________________________

Zornstipendiet

Ellen Frödin
Litteraturvetenskap: gestaltning av föremål i litteraturen från tidigt 1900-tal.
Doktorandstudier, Skandinaviska institutionen, University of California, Berkeley, CA.

Sofia Warkander
Litteraturvetenskap: litterära representationer av passionerad kärlek och dess inverkan på det tidigmoderna subjektet mellan 1660 och 1685 i Frankrike.
Doktorandstudier, University of California, Berkeley, CA.

________________________________________________________________________________________________________________

Suzanne Bonniers stipendium

Linda Bojmar
Medicin: aggressiv spridning av bukspottkörtelcancer till lever, med syfte att finna måltavlor för att i tidigt stadium behandla och därmed blockera metastasering.
Postdoktorala studier, Weill Cornell Medicine, Cornell University, New York, NY.

________________________________________________________________________________________________________________

Övriga stipendier från Sverige-Amerika Stiftelsen och donerade stipendier

Philip Anstrén
Internationella relationer: svenska utrikespolitiska etiska dilemman inför ryska provokationer.
Master-studier, Georgetown University, Washington, D.C.
Donator: Tetra Laval

Linda Bojmar
Medicin: aggressiv spridning av bukspottkörtelcancer till lever, med syfte att finna måltavlor för att i tidigt stadium behandla och därmed blockera metastasering.
Postdoktorala studier, Weill Cornell Medicine, Cornell University, New York, NY.
Donator: Ernst O Eks Fond

Elena Dahlberg
Lingvistik: Latinsk medeltida poesi, om samspelet mellan litteratur och politik.
Postdoktorala studier, University of Calgary, Kanada.
Donator: Sten Westerbergs Stipendium

Herman Donner
Fastighetsekonomi: Kopplingen mellan bostäder och hushållens skuldsättning.
Doktorandstudier, Stanford University, Palo Alto, CA.
Donator: Ingegerd & Viking Olov Björks stipendiefond

Patrik Engström
Mikrobiologi: hur den sjukdomsframkallande bakterien Rickettsia undviker igenkännandet av immunförsvaret.
Postdoktorala studier, University of California, Berkeley, CA.
Donatorer: Fritz O Fernströms stipendiefond

Hanna Eriksson
Veterinärvetenskap: hur ledarskap i olika former i mejeriindustrin påverkar djurens hälsa.
Doktorandstudier, University of British Columbia, Kanada.
Donator: Tetra Laval

Richard Gabrielsson
Datavetenskap: matematiken bakom evolutionära algoritmer och självutvecklande system.
Master-studier, Stanford University, Palo Alto, CA.
Donator: Familjen Mix Entreprenörsstiftelse

Johannes Henriksson
Elektroteknik och datavetenskap: mikro-elektromekaniska system (MEMS) och kiselfotonik.
Doktorandstudier, University of California, Berkeley, CA.
Donator: Familjen Mix Entreprenörsstiftelse

Markus Holdo
Statsvetenskap: medborgares deltagande i deliberativa institutioner.
Postdoktorala studier, Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA.
Donatorer: Peter Baldwin & Lisbet Rausing; Ingemar Dörfers stipendiefond

Bianka Karshikoff
Medicin: inflammatoriska biomarkörer inom kronisk smärta och kognitiv beteendeterapi.
Postdoktorala studier, Stanford University School of Medicine, Palo Alto, CA.
Donator: Ernst O Eks fond

Benjamin Katzeff Silberstein
Historia: utvecklingen av övervakning och social kontroll i Nordkorea mellan 1953-1990.
Doktorandstudier, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA.
Donator: Sten Westerbergs stipendium

Kim Khavar Fahlstedt
Film: skådespelaren Warner Olands karriär och transnationella persona.
Postdoktorala studier, Department of Film and Media, Yale University, New Haven, CT.
Donator: Ernst O Eks fond

Karin Kinnerud
Ekonomi: kvantitativ makroekonomi och välfärdseffekter av offentlig politik.
Doktorandstudier, Stanford University, Palo Alto, CA.
Donator: Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond

Hseng Tai Lintner
Arkitektur och teknologi: robotteknik och digital fabrikation.
Postgrad-studier, Southern California Institute of Architecture, Los Angeles, CA.
Donator: Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond

Dimitrios Panagopoulos
Kemi: miljökemi och människans exponering för farliga kemikalier.
Postdoktorala studier, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, CA.
Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond

Pernilla Petrelius Karlberg
Företagsekonomi: general management och molnbaserade tjänster.
Postdoktorala studier, SCANCOR, Stanford University, Palo Alto, CA.
Donator: Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond

Michelle Renntoft
Strategi och ledarskap.
MBA-studier, Stanford Graduate School of Business, Stanford University, Palo Alto, CA.
Donator: Stockholms Grosshandelssocietet

Aksel Sundström
Democracy Visiting Fellow: mutor i det subsahariska Afrika.
Postdoktorala studier, Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA.
Donator: J Sigfrid Edströms stipendiefond

Jon Williamsson
Industriell och finansiell administration; logistik: interaktion mellan reglering, teknologi och affärsutveckling bland autonoma fordon.
Postdoktorala studier, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY.
Donator: Stiftelsen Aseas stipendiefond

Arvid Ågren
Biologi: evolution av genetiska konflikter.
Postdoktorala studier, Cornell University, Ithaca, NY.
Donatorer: Stiftelsen J P Seeburgs stipendiefond; Stiftelsen Kooperativa Förbundets stipendiefond

________________________________________________________________________________________________________________

Stipendier från Borgrättsfonderna (Riksmarskalksämbetet)

Philip Danielsson
Internationell skiljemannarätt: internationell kommersiell tvistlösning.
LLM-studier, Columbia Law School, Columbia University, New York, NY.

Karin Ahlberg
Antropologi: den egyptiska nationen före och efter det folkliga upproret år 2011.
Postdoktorala studier, University of Chicago, Chicago, Il.

David Ljungman
Medicin: implementationsvetenskap, beslutsvetenskap och hälsoekonomi inom kirurgiska system globalt.
Postdoktorala studier, Harvard Medical School, Harvard University, Boston, MA.

________________________________________________________________________________________________________________

Stipendier från Thanks to Scandinavia, New York

Philip Danielsson
Internationel skiljemannarätt: internationell kommersiell tvistlösning.
LLM-studier, Columbia Law School, Columbia University, New York, NY.

Alexandra Linde
Sång: opera
Master-studier, Manhattan School of Music, New York, NY.

________________________________________________________________________________________________________________

Lawrencevillestipendiet
Julia Berndtsson

________________________________________________________________________________________________________________

Augustanastipendiet
Ulrika Hafström
Tom Friberg

________________________________________________________________________________________________________________

Stipendium ur Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond
Alex Gustavsson

Dela...