Riddarholmen-och-gamla-stan

Vårt Engagemang

Stipendier. Varje år delar vi ut ett femtiotal stipendier för språk-, handels- eller ekonomi­studier utomlands. Stipendierna kan också avse praktik på ett företag med inriktning mot handel eller sjöfart. Stockholms Borgerskap har i dag studenter över hela världen. Anhörig till medlem i Stockholms Borgerskap, i första hand barn och barnbarn, kan söka stipendium. Studenter eller per­soner som nyligen har avslutat sina studier på Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm, Handelshögskolan i Stockholm eller Handelshögskolans Center for Retailing kan också ansöka om stipendium. Vi delar också ut stipendier i samarbete med Sverige-Amerika-stiftelsen, Sweden-Japan Foundation, samt till ungt entreprenörskap i samarbete med Handelshögskolans SSE Business Lab. Samarbetet ger unga förtagare möjlighet att utveckla sitt entreprenörskap.

Stockholms Sjöfart. Det finns en lång tradition att stödja maritim verksamhet och sjöfart inom Stockholms Borgerskap. S/S Blidösund, Briggen Tre Kronor, Stiftelsen Skärgårdsbåten Djurgården 3, Nya Djurgårdsvarvet samt Beck­holmens Dockförening är exempel på projekt som fått ekonomiskt stöd av oss.

För mera information kontakta Elenor Lif på telefon 08 720 89 04
eller [email protected]

Dela