Om oss

Stiftelsens verksamhet

Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning och forskning i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. När de återvänder till Sverige har de med sig spjutspetskompetens, internationella erfarenheter och kontakter av stort värde för svenskt näringsliv, samhällsliv och forskning. Stiftelsens satsning på svenska talanger ger sålunda en sorts utdelning till hela samhället.

Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna ”att arbeta för utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige å ena och Amerikas Förenta Stater och Kanada å andra sidan genom att främja utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan länderna och särskilt genom att till väl kvalificerade, företrädesvis yngre män och kvinnor utdela stipendier för forskning och högre studier i Amerikas Förenta Stater och Kanada.”

Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhetsområden

 • Kontant/Stipendieprogrammet – ­ utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada
 • Förmedling av stipendium till Lawrenceville School i USA
 • Förmedling av stipendium till Augustana College i USA

Stiftelsens samförvaltade donationsstiftelser – från Z till X

Stiftelsen förvaltar tretton donationsstiftelser vilkas avkastning används till stipendiemedel. Den första donationen gjordes av Anders Zorn och detta stipendium – Zornstipendiet – har kommit att bli ett av de förnämsta bland Stiftelsens stipendier. Följande fonder är knutna till Stiftelsens stipendieprogram för masters- och forskarstudier:

 • Stiftelsen Anders Zorns stipendiefond
 • Stiftelsen Aseas stipendiefond
 • Stiftelsen Kooperativa Förbundets stipendiefond
 • Stiftelsen J Sigfrid Edströms stipendiefond
 • Stiftelsen J P Seeburgs stipendiefond
 • Stiftelsen Fritz O Fernströms stipendiefond
 • Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond
 • Stiftelsen Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons stipendiefond
 • Stiftelsen Ernst O Eks fond
 • Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond
 • Stiftelsen Nils Björkmans minnesfond
 • Stiftelsen Ingemar Dörfers stipendiefond för studier vid Harvard GSAS eller College
 • Familjen Mix Entreprenörsstiftelse

Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond skall enligt stadgarna stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Avkastningen skall användas som ett ekonomiskt stöd till verksamheten.
OBS! Det finns missvisande information i vissa stipendieböcker på marknaden. Det går inte att söka till dessa fonder direkt.

Samarbetet med ASF och TTS

Sverige-Amerika Stiftelsen har från starten haft ett nära samarbete med the American-Scandinavian Foundation (ASF). Tack vare detta samarbete har många svenskar erhållit värdefull kunskap genom studiepraktik vid amerikanska företag och organisationer. Sverige-Amerika Stiftelsen har historiskt haft äran att nominera  kandidater till ASFs stipendier.

Thanks to Scandinavia, Inc. (TTS) grundades 1963 av Victor Borge och Richard Netter till 20-års minnet av danska judars räddning över till Sverige under andra världskriget. Victor Borge, som själv flydde undan nazisterna under andra världskriget, var hedersordförande fram till sin död 2001. Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar årligen 2-3 kandidater till TTS:s stipendier.

En historisk tillbakablick över Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhet finns i boken Sverige-Amerika Stiftelsen – De första sjuttio åren 1919-1989 med redaktörer Dag Blanck och Lizette Gradén.

År 2019 skrevs boken ”Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år” med essäer, personporträtt av alumner samt listor på alumner och donatorer.

Dela...