Organisation

Postadress: Box 5280, 102 46 Stockholm
Telefonnummer: (+46) 08-611 46 11

Gatuadress: Grev Turegatan 14 – Besök endast efter tidsbokning

Swish: 123 595 22 39
Bankgiro: 607-9065
Organisationsnummer: 802006-3676

For international transfers to our bank account:
IBAN: SE855 000 0000 0585 1100 4793
BIC Code: ESSESESS

Styrelsen 2021

I Stiftelsens styrelse sitter ledande företrädare för såväl privat som offentlig sektor. Sverige-Amerika Stiftelsens styrelse består av:

Vesna Lucca

Vesna Lucca är Conscious Business strateg och arbetar med ledare som är redo att använda sina bolag som instrument för att skapa en ljus framtid. Hon är expert inom varumärke och kommunikation och medgrundare till Human Core som utvecklar ledare. Hennes podcast - Corporate Unplugged – lyfter fram ledare från hela världen som arbetar för viktig förändring. Hon är baserad i Milano och Stockholm.

Linn Edström Larsson

Linn Edström Larsson är fd stipendiat till Lawrenceville School 1994, och hon har en dubbelexamen från Stockholms universitet, en kandidatexamen i engelska och en magisterexamen i nationalekonomi. Hon har arbetat bland annat på Royal Bank of Scotland, och efter några andra uppdrag är hon idag CFO på Folksam.

Anders Hammarbäck

Anders Hammarbäck är alumn från Augustana College 2001 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan och en MBA från Tsinghua University i Beijing, Kina. Han har arbetat på McKinsey och EF i Kina, och är idag partner på Antler, en global VC-firma och inkubator.

Direktör Magnus Nilsson

Magnus Nilsson är grundare och arbetande styrelseordförande för Izettle. Han har en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har grundat flera bolag till exempel Novestra och Wayfinder innan han startade Izettle. Magnus verkade först på EF i 13 år där han slutade som Executive Vice President, han var bla placerad i USA.

Direktör Håkan Ekström

Håkan Ekström är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han studerade dessförinnan ett år på SUNY Albany på ett undergraduatestipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen. Håkan är Managing Partner på Chefsrekryteringsfirman Odgers Berndtsons Stockholmskontor. Han sitter även i firmans globala Advisory Board. Håkan är även medgrundare till, och delägare i, Nordic Interim Executive Solutions där han sitter i styrelsen. Håkan var tidigare konsult på McKinsey & Co.

Generaldirektör Olle Wästberg

Olle Wästberg är politiker, publicist och diplomat, han var regeringens samordnare för Raoul Wallenberg-året 2012. Wästberg har varit generalkonsul i New York, riksdagsledamot, statssekreterare i finansdepartementet och generaldirektör för Svenska institutet. Han var tidigare styrelseordförande i STINT (Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning) och fortsätter i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne. Han är styrelseledamot i fastighetsföretaget AB Industricentralen.

Ordförande Christian Salamon

Ordförande
MSc från Royal Institute of Technology, Stockholm. MBA Harvard Business School, Boston med stipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen. Han var tidigare konsult på McKinsey&Co och delägare i Industri Kapital. Christian är styrelse-ordförande för OSM Holding AB. Sitter i styrelsen för Oriflame Cosmetics S.A, Lamiflex International AB, Unlimited Travel Group AB och Oresa Ventures S.A. Rådgivande styrelsemedlem för Sustainable Technologies.

Direktör Lage Jonason

Lage Jonason har en jur. kand och civilekonomexamen från Lunds universitet. Efter sin examen arbetade han på Handelsbanken och senare även inom företag som Investment AB Skrinet, Förvaltnings AB Ratos och Veckans Affärer. Han har haft flera VD-tjänster, bland annat som VD för Bankaktiebolaget JP och en rad styrelseuppdrag i flera olika företag, bl a Holmens Bruk, Scandic Hotel, NetInsight, Posen Kassa & Bank, CityMail och Invisio. De senaste tio åren har Lage Jonason främst varit verksam som rådgivare inom corporate finance och driver egna företag. Han har donerat flera stipendier till Sverige-Amerika Stiftelsen.

Direktör Reinhold Geijer

Andre vice ordförande
Reinhold Geijer är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Reinhold drog sig tillbaka från posten som VD för Nordisk Renting och Nordenchef för The Royal Bank of Scotland år 2016 för att ägna sig åt styrelseuppdrag och projekt. Han har tidigare varit direktör och styrelseledamot i flera större företag, där det kanske mest kända uppdraget var som vd för Föreningssparbanken. Han är styrelseledamot i Sverige-Amerika Stiftelsen. På 1970-talet var Reinhold Geijer studiepraktikant i Seattle, WA med hjälp av Stiftelsens viseringstjänst.

Professor Anders Flodström

Ordförande i stipendiekommittén
Anders Flodström är professor i materialfysik. Mellan 2007–2010 var han universitetskansler. Anders Flodström har även varit universitetsrektor för Linköpings universitet (1996–1999) och för Kungliga Tekniska högskolan (1999–2007). Anders är en av initiativtagarna till synkrotronljuslaboratoriet MAX-lab i Lund, där han också var koordinator för synkrotronljusforskningen fram till 1985. Han valdes 1990 in som ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien. Anders är styrelseledamot i Sverige-Amerika Stiftelsen och var kontantstipendiat till Stanford University år 1974.

Direktör Henrik Ekelund

1:e vice ordförande
Henrik Ekelund är grundare och VD i BTS Group AB. BTS är noterat på Stockholms fondbörs sedan 2001 och arbetar med upplevelsebaserad inlärning, lösningar för försäljning, ledarskap och affärsmannaskap med kontor i USA, Europa, Asien, Afrika och Australien. Henrik har en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Efter examen och innan grundandet av BTS Group, var Henrik managementkonsult för Vector Utveckling där han efter två år blev COO. Henrik arbetade sedan som senior konsult på konsultföretaget Nordic Management, där han var ansvarig för projekt för ledande internationella företag. Henrik Ekelund tilldelades utmärkelsen Albert Bonniers pris till Årets företagare år 2010.

Direktör Katarina Bonde

Katarina Bonde studerade teknisk fysik på Kungliga tekniska högskolan, och är Stiftelsens alumna från Salem College. Under sin studietid var hon bland annat sektionsordförande två år i följdoch är en av grundarna av Fysikalen. Katarina har varit VD för ett antal IT-företag i Sverige och USA och sedan 1998 äger hon vingården West Wines i Sonoma, Kalifornien. Hon är idag VD för riskkapitalbolaget Kubi LLC och har varit konsult på Regeringskansliet. Katarina är styrelseledamot i bland annat Micronic MydataAB, Microsystemation AB, Aptilo Networks, Sjätte AP-fonden, Kungliga Operan och Sverige-Amerika Stiftelsen.

Sverige-Amerika Stiftelsens Fullmäktige

 

Valda 2022

 • Direktör Viveca Ax:son Johnson
 • Direktör Bengt Braun
 • Direktör Mariana Burenstam Linder
 • Direktör Claes Dahlbäck
 • Direktör Gustaf Douglas
 • Direktör Göran Ennerfelt
 • Direktör Sverker Johansson
 • Direktör Fredrik Lundberg
 • Professor Rolf Lundén
 • Chefredaktör Anders H Pers
 • Direktör Sten Westerberg
 • Generaldirektör Olle Wästberg

Valda 2023

 • Direktör Pär Arvidsson
 • Direktör Bengt Baron
 • Professor Dag Blanck
 • Direktör Karin Forseke
 • Astronaut och professor Christer Fuglesang
 • Direktör Sven Hindrikes
 • Styrelseordförande Larry Leksell
 • Direktör Sture Lindmark
 • Tekn dr Anders Ljungh
 • Generalkonsul Annika Rembe
 • Direktör Magnus Sjöqvist
 • Generaldirektör Madeleine Sjöstedt
 • Professor Hans T:son Söderström

Valda 2024

 • Advokat Martin Börresen
 • Direktör Lars Heikensten
 • Direktör Birgitta Johansson-Hedberg
 • Direktör Lena Kaplan
 • Direktör Christina Lampe Önnerud
 • Ordenskansler Svante Lindqvist
 • Ambassadör Kenneth Macartney
 • Ambassadris Kay W Olson
 • Direktör Björn Savén
 • Senior Advisor Elisabeth Tarras-Wahlberg
 • Direktör Lars Thunell
 • Professor Udo Zander

Stipendiekomittén

VD Anna Rosvall Stuart Rosvall

Anna Rosvall Stuart, VD Sverige-Amerika Stiftelsen

Professor Daniel Tarschys

Daniel Tarschys är en svensk professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. År 1983 utnämndes han till professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet och 1985 till professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Tarschys var riksdagsledamot för Folkpartiet 1976-1982 och 1985-1994. Han var statssekreterare hos statsminister Ola Ullsten 1978-79. Han utnämndes 1994 till generalsekreterare i Europarådet Under hans tid som generalsekreterare invaldes Ryssland som den 39:e medlemmen i Europarådet. Ceremonin i Strasbourg, när den ryske utrikesministern Jevgenij Primakov lämnade över medlemskapshandlingarna till Tarschys och de båda hissade den ryska flaggan utanför rådets högkvarter, har betecknats som det symboliska slutet på kalla kriget. Tarschys valdes in som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin 16 januari 2008. Han var även Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiat 1966 vid Princeton.

Professor Erling Norrby

Erling Norrby är en svensk läkare och virolog som varit professor vid Karolinska Institutet (KI) och tidigare var ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademin. Norrby genomförde läkarstudier vid KI och blev medicine licentiat 1963 och medicine doktor. Han blev även docent vid KI 1964. Redan 1959 började han ägna sig åt undervisning i virologi och var professor i ämnet vid KI från 1972 till 1997. Åren 1990 till 1996 var han dekanus för medicinska fakulteten. Norrby har varit ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 1981 och var akademiens ständige sekreterare från 1997 till 30 juni 2003. Han är kabinettskammarherre vid kungl. hovstaterna sedan 2001, men är inte längre tjänstgörande.

Direktör Bo Dimert

Bo Dimert tog en Master i företagsekonomi och nationalekonomi 1967 från Handelshögskolan i Stockholm. Bo var tidigare VD och koncernchef för Ericsson Inc. och har tidigare haft ledande positioner inom Enterprise Networks, Digital Equipment Corp, Electrolux och IBM. Bo har varit chef för Bring Mail Nordic AB, tidigare Citymail, sedan 2002, och ordförande i Ikivo AB sedan 2008. Han har även varit styrelseledamot i Sverige-Amerika Stiftelsen, NetInsight AB och Advoco AB.

Professor Anders Flodström

Ordförande i stipendiekommittén
Anders Flodström är professor i materialfysik. Mellan 2007–2010 var han universitetskansler. Anders Flodström har även varit universitetsrektor för Linköpings universitet (1996–1999) och för Kungliga Tekniska högskolan (1999–2007). Anders är en av initiativtagarna till synkrotronljuslaboratoriet MAX-lab i Lund, där han också var koordinator för synkrotronljusforskningen fram till 1985. Han valdes 1990 in som ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien. Anders är styrelseledamot i Sverige-Amerika Stiftelsen och var kontantstipendiat till Stanford University år 1974.

Kansli

Stiftelsens kansli är beläget i centrala Stockholm. Här arbetar Anna Rosvall Stuart och stipendieadministratör Hilda Blomqvist

VD Anna Rosvall Stuart Rosvall

Anna Rosvall Stuart, VD Sverige-Amerika Stiftelsen

Stipendieadministratör Hilda Blomqvist

Hilda Blomqvist har en M.A. in German & Higher Education Administration från Washington University in St. Louis och en master i medeltidshistoria från Stockholms universitet. Hilda är även legitimerad lärare och har undervisat svenska, tyska och franska på båda sidorna av Atlanten. Hennes master i USA har bland annat bidragit till en god insyn i hur högre utbildning och forskning finansieras, hur stipendiefördelning och terminsavgifter fastställs samt hur studenthälsa och utbildningskvalitet mäts vid amerikanska universitet. Utöver sina studier i St. Louis arbetade Hilda med att granska sitt universitets mångfalds- och inkluderingsarbete.