Hur man blir en donator eller bidragsgivare

 

Donationer till Sverige-Amerika Stiftelsen

Internationellt utbyte av kompetens och erfarenheter är av yttersta vikt för utvecklingen av Sverige. USA och Kanada erbjuder världens mest dynamiska forskningsmiljöer och en av världens viktigaste ekonomiska marknader. Sedan 1919 har många unga talangfulla studenter och forskare genom Stiftelsens försorg givits möjlighet att genom stipendier för studier, forskning och praktikarbete få spjutspetskompetens i USA och Kanada. Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhet bedrivs med begränsade ekonomiska resurser och med ett stort inslag av ideella insatser. Stiftelsen är beroende av donationer och ekonomiska bidrag från företag, organisationer och privatpersoner. Det finns många sätt att stödja Sverige-Amerika Stiftelsens arbete och Stiftelsen tar tacksamt emot stöd i alla former.

  • Stipendiedonation: Du som privatperson eller ditt företag kan bli stipendiedonator. Genom att ge en årlig eller engångsdonation går hela beloppet till ett eller flera talangfulla studenter eller forskare.
  • Stipendiefond: Skapandet av en stipendiefond är en långsiktig investering i spjutspetskompetens. Avkastningen blir ett eller fler öppna eller riktade stipendier, allt enligt donatorns önskemål.
  • Ekonomiskt bidrag/verksamhetsbidrag: Ett ekonomiskt bidrag till verksamheten hjälper oss att fortsätta att ge duktiga studenter möjlighet att studera i USA/Kanada eller göra en studiepraktik som ger eftertraktad kompetens och viktiga erfarenheter från USA eller Kanada.

Aktieutdelning

Detta kan vara ett sätt att stötta Stiftelsen och på så vis undvika beskattning av aktieutdelning.

Vi måste hänvisa varje gåvogivare till sin egen bank, men hjälper självklart till med allt vi kan för att underlätta en sådan gåva. Nya kompletterande regler har tillkommit, varför du som givare måste gå via sin egen bank.

Medlemskap

Du kan även stödja Stiftelsens verksamhet genom att bli medlem. Medlemsavgiften betalas in till Bankgiro: 607-9065 eller SWISH: 123 595 22 39

    • 150 kr per år
    • engångsinbetalning på 2250 kr för ständigt medlemskap

För medlemskap: skriv ett email till [email protected] så kan vi skicka information om utlysningar. Kommunikationen med Stiftelsen sker främst digitalt.

cdfaf97f-8fa7-445e-a0b9-376fadbeb8b1

Övriga bidrag: Bidrag i form av varor eller tjänster tas tacksamt emot.

Kontakta Stiftelsens VD, Anna Rosvall Stuart, för mer information om stipendiedonationer, stipendiefonder och ekonomiska bidrag.

Tel: 08-611 4805 eller [email protected]
 

Sverige-Amerika Stiftelsens bank och betalningsmöjligheter:

Bankgiro: 607-9065

Organisationsnummer: 802006-3676

IBAN: SE855 000 0000 0585 1100 4793

BIC Code: ESSESESS

SWISH: 123 595 22 39

 

Läs här om Sverige-Amerika Stiftelsens befintliga donationsstiftelser.

 

Skattereduktion för gåvor till Sverige-Amerika Stiftelsen

Den 1 juli 2019 återinfördes skattereduktionen för privatpersoner på gåvor till ideella organisationer. Det innebär att du som är givare kan få tillbaka 25 procent eller upp till 1500 kronor av ditt totala gåvobelopp under året.

Den del av Sverige-Amerika Stiftelsen som avser stipendier för forskning är godkänd av skatteverket för detta syfte. Ungefär en tredjedel av stipendierna utdelas varje år till forskare.  De här gåvorna till Sverige-Amerika Stiftelsen måste vara märkta ”till stöd för forskningsstipendier”. Läs vidare här nedan för instruktion.

Rätten till skattereduktion gäller från och med 4 november 2019. För att få skattereduktion måste du ha fyllt 18 år senast vid beskattningsårets utgång och vara skattskyldig fullt ut i Sverige. Den enskilda gåvan måste vara på minst 200 kronor och det totala gåvobeloppet minst 2 000 kronor på ett år till Sverige-Amerika Stiftelsen eller andra organisationer som godkänts av Skatteverket. Högsta beloppet som ger skattereduktion är 6 000 skänkta kronor.

Sverige-Amerika Stiftelsen skickar in kontrolluppgift till Skatteverket. För att kunna göra det behöver vi namn, adress och personnummer för den som har skänkt gåvan. Kontrolluppgiften kommer att stå förtryckt i din inkomstdeklaration. Du begär skattereduktion i inkomstdeklarationen för taxeringsåret året efter att du har skänkt gåvan.

För mer information:  klicka här 

 

Dela...