College: Augustana College, Ill.

Stipendier till Augustana College, Rock Island, Illinois.

 

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut två stipendier till två framstående svenska studenter för studier på Augustana College, Rock Island, Illinois.

OBS! Ansökan för läsåret 2023-2024 är nu stängd. Sista ansökningsdag var den 24 oktober 2022.

Ett stipendium täcker hela undervisningsavgiften (ca $48,000); övriga kostnader (ca $15,000) ca står man för själv.

Läs mer om Augustana College på www.augustana.edu

Anvisningar för ansökan till Augustana college 2022: Augustana – Anvisningar 2022

Behörighet

  1. Du skall vara svensk medborgare.
  2. Du skall ha lägst 18,0 i betygsgenomsnitt från naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps-, teknikprogrammet eller närliggande program, alternativt IB (International Baccalaureate). Du ska ha behörighet för universitetsstudier till höstterminen 2022.
  3. Du kan söka om du går sista året på gymnasiet eller nyligen har tagit din gymnasieexamen.
  4. Du bör ej vara äldre än 20 år vid ansökningstillfället.

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla:
1.   Ansökningsformulär.
När du fyller i det digitala ansökningsformuläret märker du frågor med ”noll/0” om ingen uppgift finns. Förbered dig innan du börjar den digitala ansökan så att du kan bifoga dokumenten nedan.
2.    Personal Statement/Essay 1-2 sidor i ett Word-dokument. Så här kan mottagande College uttrycka hur du ska skriva:
This personal statement helps us become acquainted with you in ways different from courses, grades,  test scores, and other objective data. It enables you to demonstrate your ability to organize thoughts   and express yourself.
The statement should be typed, 1-2 pages in length, and contain an autobiographical essay, describing your cultural background, personal interests and academic goals. You may also discuss some issue of personal, local, or national concern and its importance to you.

3.    Fyll i var du har arbetat eller vilka aktiviteter du har ägnat dig åt i Activities-and-work-bilagan.
4.    Två rekommendationsbrev i original skrivna på engelska, varav ett ska vara från din lärare i engelska. Det andra kan vara från annan lärare, arbetsgivare, eller en annan person som känner dig väl.
5.    Vidimerad kopia av ditt senaste gymnasiebetyg om du har ett, annars ditt senaste betyg.
6.    Personbevis som visar medborgarskap, beställs i engelsk version från skattemyndigheten, eller en kopia av ditt pass.
7.    Kvitto på inbetald anmälningsavgift (300 SEK till Bankgiro 607-9065). Uppge “Augustana”, samt ditt namn vid betalning. Kontrollera din behörighet innan du betalar in anmälningsavgiften. Det går även bra att betala avgiften via Swish: 123 595 22 39.  Avgiften återbetalas ej.

Du får en bekräftelse via mail när du gjort den digitala ansökan.

OBS! Alla handlingar skall vara skrivna på engelska.

 

Dela...

Ansökningsformulär

Ansök här

Om du kallas till intervju skriver du ut och skickar den och signerade ansökan med samtliga bilagor till:

SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN
Box 5280
102 46 STOCKHOLM

 

Ansökningsprocessen

19 september 2022: utlysning

24 oktober 2022: deadline

I början av november 2022: besked om intervju

Slutet av november: Stipendiekommittén intervjuar finalisterna i Stockholm.

December:  Besked om tre kandidater, varav en blir reserv.

Februari: Formellt beslut från Augustana; besked något senare till stipendiaterna och reserven.