Collegeprogram till Augustana College, Illinois

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut två stipendier till två framstående svenska studenter för studier vid Augustana College i Rock Island, Illinois, USA.

OBS! Ansökan för läsåret 2025-2026 öppnar till hösten, deadline kommer att vara i slutet av oktober 2024.

Ett stipendium täcker hela undervisningsavgiften, tuition, (ca $50,000); övriga kostnader (ca $15,000) står man för själv.

Läs mer om Augustana College på www.augustana.edu

Behörighet

  1. Du skall vara svensk medborgare.
  2. Du skall ha lägst 18,0 i betygsgenomsnitt från naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps-, teknikprogrammet eller närliggande program, alternativt IB (International Baccalaureate). Du ska ha behörighet för universitetsstudier till höstterminen 2025.
  3. Du kan söka om du går sista året på gymnasiet eller nyligen har tagit din gymnasieexamen.
  4. Du bör ej vara äldre än 20 år vid ansökningstillfället.

 

Dela...

Din ansökan

1.   Ansökningsformulär
Fyll i ansökningsformuläret som finns på denna sida. När du fyller i det digitala ansökningsformuläret märker du frågor med ”N/A” om ingen uppgift finns. Förbered dig innan du börjar den digitala ansökan så att du kan bifoga dokumenten nedan.

 

Bilagor som ska skickas med i ansökan:

 

2.    Personal Statement/Essay 1-2 sidor i en PDF-fil. Så här kan mottagande College uttrycka hur du ska skriva:
This personal statement helps us become acquainted with you in ways different from courses, grades, test scores, and other objective data. It enables you to demonstrate your ability to organize thoughts and express yourself.
The statement should be typed, 1-2 pages in length, and contain an autobiographical essay, describing your cultural background, personal interests and academic goals. You may also discuss some issue of personal, local, or national concern and its importance to you.

3.    Fyll i var du har arbetat eller vilka aktiviteter du har ägnat dig åt i Activities-and-work-bilagan.

4.    Två rekommendationsbrev på engelska, varav ett ska vara från din lärare i engelska. Det andra kan vara från annan lärare, arbetsgivare, eller en annan person som känner dig väl. Tänk på att breven ska vara signerade och kontaktuppgifter till referenten ska framgå.

5.  Vidimerad kopia av dina senaste betyg från gymnasiet.

6.    Personbevis som visar medborgarskap, beställs i engelsk version från skattemyndigheten, eller så kan du skicka in en scannad kopia av ditt pass.

7.    Kvitto på inbetald anmälningsavgift (300 SEK till Bankgiro 607-9065). Uppge “Augustana”, samt ditt namn vid betalning. Kontrollera din behörighet innan du betalar in anmälningsavgiften. Det går även bra att betala avgiften via Swish: 123 595 22 39.  Avgiften återbetalas ej.

OBS! Ansökningsformuläret och alla handlingar skall vara skrivna på engelska. Bilagorna bifogas som PDF-filer.

Ansökningsformulär

Ansök här

Ansökningsprocessen

September: utlysning

Slutet av oktober 2024: deadline för ansökan

Oktober: besked om intervju

Oktober eller november: Stipendiekommittén intervjuar finalisterna i Stockholm.

December: Besked om tre kandidater, varav en blir reserv.

Februari: Formellt beslut från Augustana College; besked något senare till stipendiaterna och reserven.

 

Mer information om ansökan och urvalsprocessen till Sverige-Amerika Stiftelsens collegestipendium finns här.

Utsedda stipendiater till Augustana College

Augustanastipendiater