Stipendier

Utdelning av stipendier för forskning och högre utbildning i USA och Kanada från Stiftelsens egna medel samt från andra stipendiefonder, privatpersoner eller företag.

Stora donatorer är bland andra Elof Hanssons Stiftelse och Ingegerd och Viking Olof Björks stiftelse.

Inom stipendieprogrammet har Sverige-Amerika Stiftelsen också svenska och amerikanska samarbetspartners.

Dessa är:

Borgrättsfonderna, som lyder under Riksmarskalksämbetet. Varje år utlyser Borgrättsfonderna stipendier till vilka Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar kandidater.

The American-Scandinavian Foundation (ASF) i New York. Varje år utlyser ASF stipendier som Sverige-Amerika Stiftelsen förut nominerat kandidater till. De ger även stipendier till amerikaner som söker sig till Sverige.

Thanks To Scandinavia i New York. Varje år utlyser Thanks To Scandinavia stipendier som ett tack till de skandinaviska länderna för deras insatser att rädda förföljda judar under andra världskriget. Sverige-Amerika Stiftelsen nominerar 1–2 kandidater till dessa stipendier.

Dela...