The Lawrenceville School

Ansökan för läsåret  2024-2025 stängde den 1 december. 

Stiftelsens enda High School-stipendium!

Sverige-Amerika Stiftelsen förmedlar varje år ett stipendium för studier vid The Lawrenceville School, en internatskola av mycket hög akademisk kvalitet.

 

 

 

Dela...

The Lawrenceville School

Skolan ligger i staden Lawrenceville, ca. 65 km från Philadelphia och 90 km från New York, och har ca. 750 elever, varav de flesta är internatelever. Undervisning erbjuds inom de flesta ämnesområden: samhällsvetenskap, naturvetenskap, humaniora, konst, musik och dans etc. The Lawrenceville School har ett stort utbud av fritidsaktiviteter inom t.ex. idrott, teater och musik.

Stipendiet är heltäckande och omfattar undervisningsavgifter, kost och logi samt kursmaterial under ett läsår. Resor, försäkringar och fickpengar bekostas av studenten själv. Stipendiaten placeras i högsta årskursen på skolan.

Vem kan söka stipendiet?

Behörighet:

 1. Sökande måste gå i årskurs 1 på svenskt gymnasium.
 2. Sökande måste ha mycket goda betyg.
 3. Sökande måste ha mycket goda kunskaper i engelska.
 4. Sökande måste vara svensk medborgare.

Hur går ansökan till?

Ansökan, i både fysisk och digital version, skall skrivas på engelska och innehålla:

 • Ifylld ansökan med kontaktuppgifter och foto.    
 • En ”självbiografi” på engelska, 1- 2 sidor, skriven för hand av dig. Du får här berätta om dig själv och dina intressen, både i skolan och på fritiden, och motivera varför du vill studera vid The Lawrenceville School
 • Vidimerad kopia på det senaste betyget (från åk 9 alt. åk 1 på gymnasiet om du har hunnit få gymnasiebetyg).
 • Tre rekommendationsbrev skrivna på engelska från:
  • Läraren i engelska (nuvarande lärare väger tyngre än tidigare lärare).
  • Rektor eller motsvarande (nuvarande rektor väger tyngre än tidigare).
  • Ytterligare en person, t.ex. studievägledare, föreningsledare, arbetsgivare, etc. (inte från en familjemedlem).
 • Personbevis som visar svenskt medborgarskap.
 • Kvitto på inbetald anmälningsavgift.

 

 

 

Viktiga saker att tänka på inför din ansökan: Läs noggrant igenom alla punkter!

 1. Alla dokument skall laddas upp digitalt och sedan ska samtliga dokument postas i kuvert till Sverige-Amerika Stiftelsen, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm.
 2. När din referent skriver ett intyg är det ett plus om det är på ett s.k. brevpapper, glöm inte underskrift! Om det är en lärare bör det alltså skrivas på skolans brevpapper. Detta stärker din ansökan betydligt.
 3. Tänk på att du måste ha med alla papper i din digitala ansökan som anges på vår hemsida, och posta sedan alla dokument till Stiftelsen. Om din lärare eller annan referent begär det, så kan referensbrev emellertid sändas direkt till Sverige-Amerika Stiftelsen och det är även då ditt ansvar att deras brev når oss i god tid.
 4. Kom ihåg att skriva under din handskrivna självbiografi!
 5. Ditt betyg måste vara vidimerat. Det innebär att du skriver ”vidimeras” på betyget och sedan låter någon signera (ej en familjemedlem).
 6. Om du mailar och skickar in den digitala ansökan med alla dokument (betyg, personbevis m.m.) i god tid innan deadline hinner vi hjälpa dig med din ansökan, om så behövs. Det är alltid bättre att vara ute i god tid!

När du har skickat in din digitala ansökan:

Skriv ut och posta din ansökan och samtliga bilagor

Poststämpelns datum på ditt kuvert med din fysiska ansökan (skickat från Sverige) gäller. Adress:

Sverige-Amerika Stiftelsen
Grev Turegatan 14
114 46 Stockholm

 

OBS!
Alla handlingar utom personbeviset och kvittot skall vara skrivna på engelska och laddas upp i den digitala ansökan.

Anmälningsavgiften, 250 kronor, sätts in på Stiftelsens bankgiro 607-9065 eller via Swish 123 595 22 39. Märk talongen ”Lawrencevillestipendiet”.

Deadline för ansökan

Sista ansökningsdag är fredagen den 1 december 2023. Ett besked om du kallas till intervju kommer i mitten på december med e-post, ca. 5-6 kandidater går vidare till intervju i Stockholm i januari 2023. Läs dina mail och se efter i spamfiltret också. De som inte går vidare får också besked via e-post.

 

Ansökningsprocessen

November: Utlysning, ansökan öppnar.

December: Deadline 1 december 2023. Besked om intervju samma månad.

Januari: Stipendiekommittén intervjuar finalisterna i Stockholm. Besked om två uttagna kandidater, varav en senare blir vald av The Lawrenceville School, och den andra blir reserv. Slutgiltigt besked kommer under våren.