Lawrenceville School 2022/23

Med anledning av covid-19, kunde Sverige-Amerika Stiftelsen ej utlysa stipendium till The Lawrenceville School för läsåret 2021/22. Nedan finns information för framtida stipendier, tidigast för läsåret 2022/23.

Stiftelsens enda High School-stipendium

The Lawrenceville School

Sverige-Amerika Stiftelsen förmedlar varje år ett stipendium för studier vid The Lawrenceville School, en internatskola av mycket hög akademisk kvalitet, belägen i New Jersey, USA. (www.lawrenceville.org)
Skolan ligger i staden Lawrenceville ca 65 km från Philadelphia och 90 km från New York och har ca 750 elever, varav de flesta är internatstudenter. Undervisning erbjuds inom de flesta ämnesområden som samhällsvetenskap, naturvetenskap, humaniora, konst, musik och dans. The Lawrenceville School har ett stort utbud av fritidsaktiviteter inom t ex idrott, teater och musik.
Sverige-Amerika Stiftelsen förmedlar varje år ett stipendium för studier vid The Lawrenceville School. Stipendiet är heltäckande och omfattar undervisningsavgifter, kost och logi samt litteratur under ett läsår. Resor, försäkringar och fickpengar bekostas av studenten själv. Stipendiaten placeras i högsta årskursen på skolan.


Behörighet:

 1. Sökande måste gå i årskurs 1 på svenskt gymnasium
 2. Sökande måste ha mycket goda betyg
 3. Sökande måste ha mycket goda kunskaper i engelska
 4. Sökande måste vara svensk medborgare

Ansökan, i både fysisk och digital version, skall skrivas på engelska och innehålla:

 • Ifylld ansökan med kontaktuppgifter och foto   
 • En ”självbiografi” på engelska, 1- 2 sidor, skriven för hand av dig. Du får här berätta om dig själv och dina intressen, både i skolan och på fritiden, och motivera varför du vill studera vid The Lawrenceville School
 • Vidimerad kopia på det senaste betyget (från åk 9 alt åk 1 på gymnasiet om du hunnit få gymnasiebetyg)
 • Tre rekommendationsbrev skrivna på engelska från:
  • Läraren i engelska (nuvarande lärare väger tyngre än tidigare lärare)
  • Klassföreståndare eller rektor (nuvarande klassföreståndare/rektor väger tyngre än tidigare klassföreståndare/rektor)
  • Ytterligare en person, t ex föreningsledare, arbetsgivare, etc. (inte från familjemedlem)
 • Personbevis som visar svenskt medborgarskap
 • Kvitto på inbetald anmälningsavgift

Viktiga saker att tänka på inför din ansökan: Läs noggrant igenom alla punkter!

 1. Alla dokument skall laddas upp digitalt och sedan ska alla de dokumenten postas i kuvert till Sverige-Amerika Stiftelsen, Box 5280, 102 46 Stockholm.
 2. När din referent skriver ett intyg är det ett plus om det är på ett s.k. brevpapper, glöm inte underskrift! Om det är en lärare ska det alltså skrivas på skolans brevpapper. Detta stärker din ansökan betydligt.
 3. Tänk på att du måste ha med alla papper i din digitala ansökan som anges på vår hemsida, och posta sedan alla dokument till Stiftelsen. Om din lärare eller annan referent begär det, så kan referensbrev emellertid sändas direkt till Sverige-Amerika Stiftelsen och det är även då ditt ansvar att deras brev når oss i god tid.
 4. Kom ihåg att skriva under din handskrivna självbiografi!
 5. Ditt betyg måste vara vidimerat. Det innebär att du skriver ”vidimeras” på betyget och sedan låter någon signera (ej familjemedlem).
 6. Om du mailar och skickar in den digitala ansökan med alla dokument (betyg, personbevis mm) i god tid innan deadline hinner vi hjälpa dig med din ansökan, om så behövs. Det är alltid bättre att vara ute i god tid!

Sista ansökningsdag är i november. Ett besked såvida du kallas till intervju kommer i mitten på december med e-mail, ca 5-6 kandidater går vidare till intervjun. Läs dina mail och se efter i spamfiltret också. De som inte går vidare får också besked via mail.

Poststämpelns datum på ditt kuvert med din fysiska ansökan (skickat från Sverige) gäller. Adress: Sverige-Amerika Stiftelsen, Box 5280, 102 46 Stockholm.

OBS!
Alla handlingar utom personbeviset och kvittot skall vara skrivna på engelska och laddas upp i den digitala ansökan.

5-6 sökande blir uttagna till intervju och språktest i Stockholm i januari.

Anmälningsavgiften 200 kronor, sätts in på Stiftelsens plusgirokonto 786 86-3. Märk talongen ”Lawrencevillestipendiet”.

Ansökningsprocessen:
Oktober: Utlysning, ansökan öppnar

November: Deadline

December: Besked om intervju

Januari: Stipendiekommittén intervjuar finalisterna i Stockholm

Februari: Besked om två uttagna kandidater, varav en senare blir vald av The Lawrenceville School