Finansiera dina studier

Medan du väntar på besked från de Colleges du har sökt till kan det vara läge att förbereda hur du tänker finansiera dina studier. När du blivit antagen kan du söka Scholarships (stipendier) direkt från skolan som ges ut till elever med goda studie- eller testresultat men det finns också många andra typer av Scholarships som ges ut för andra meriter som t.ex. debatt, sport konst eller uppsatstävlingar. Undersök vilka Scholarships som ditt College ger ut på skolans hemsida. Financial Aid söker du oftast samtidigt, som en del av din ansökan och besked brukar ges i samband med ditt ansökningsbesked.

Du kan även söka studiebidrag och studielån för utomlandsstudier på CSNs hemsida: http://www.csn.se/utomlands

OBS! Sverige-Amerika Stiftelsen har inga kontantstipendier för Undergraduate-studier.

Dela...