Anvisningar för reserapport

Vi hoppas att studie- eller forskningsperioden har varit värdefull både vetenskapligt och socialt, för dig personligen.

Som tidigare informerats skall samtliga stipendiater inkomma med en reserapport efter avslutad stipendieperiod. Rapporten är viktig för oss i vårt utvärderingsarbete. Den är också viktig som information till kommande stipendiater. Även våra stipendiedonatorer har ett stort intresse av att följa upp hur ”deras” stipendiater har lyckats under sin period i USA eller Kanada.

Rapporten, som bör omfatta mellan tre och fyra sidor, skall ha följande innehåll:

  • Information om det universitet där studierna/forskningen bedrevs (miljö, standard, det sociala livet, praktiska frågor som bostad etc).
  • Din bedömning av i vilken utsträckning Dina förväntningar på utbildningen/forskningen uppfylldes. Kan Du rekommendera universitetet till andra svenskar inom Ditt område?
  • En beskrivning av den vetenskapliga sida av studierna/forskningen i en form som kan förstås av lekmän.
  • En enkel redogörelse för hur stipendiebeloppet användes kan bifogas på separat sida.
  • Bifoga även bilder från din vistelse

Läs andra reseberättelser här: https://sweamfo.se/reserapporter/

Ständig medlem

Vi ber att alla stipendiater blir ständiga medlemmar i Sverige-Amerika Stiftelsen. Du betalar ett engångsbelopp på 2 250 kr. Vänligen betala till Bankgiro: 607-9065 eller SWISH: 123 595 22 39 och ange ditt namn, samt ”ständig medlem”.

2010 togs ett beslut om att avgiften för medlemskapet ska dras från stipendiebeloppet, detta gäller de stipendiater som mottog stipendium från Stiftelsens egna fonder.

Håll kontakten!

Genom att hålla Stiftelsen uppdaterad om din kontaktinformation (främst email och LinkedIn) kan vi bjuda in dig till träffar med andra stipendiater och övriga vänner av Stiftelsen.

 

Dela...