Länkar till externa stipendieprogram (Ej knutna till Sverige-Amerika Stiftelsen)

 

 

OBS! De program och stipendier som presenteras här är inte kopplade till Stiftelsens verksamhet.
För mer information om programmen, kontakta respektive organisation.

 

Länkar till sökmotorer för stipendier:

www.stipendier.se

www.stipendielistan.se

www.kulturstipendier.se

Resebidrag för studiebesök i USA

1976 års fond för personutbyte mellan Sverige och Förenta Staterna ger resebidrag till s k opinionsbildare från Sverige resp USA för studiebesök i det andra landet i mellan 2 och 4 veckor. Fondens stadgar föreskriver att fondmedlen ska användas för bidrag till opinionsbildare inom främst politik, förvaltning, fackliga och andra organisationer, massmedia, näringsliv, utbildning och kulturliv.

Ansökan görs på särskilt formulär och två rekommendationsbrev ska bifogas. Ej kompletta ansökningar behandlas inte. Mer information och ansökningshandlingar kommer i vår, besök gärna hemsidan  1976 års fond

Stipendier för praktik i utlandet

https://stipfond.se/

BYU

Alumni of Swedish descent have established the BYU Swedish Scholarship Endowment to facilitate cultural exchange between Sweden and BYU’s majority Mormon population. The recipients of the Brigham Young University Swedish Scholarship will receive full financial support enabling them to study for one academic year (August to April) at BYU during which time they will have the privilege of setting up their own education plan. The scholarship covers all application fees, tuition, required books, room, board and university-required medical insurance for a single student. Additionally, the scholarship provides $300 per month stipend and transportation to and from Brigham Young University. The total value of the scholarship comes to more than US$22,800.

More info

www.BYUstipendium.se

Rotary:
Georgiastipendiet

 

Rotarianerna i staten Georgia i USA delar varje år ut ett åttiotal stipendier till studenter från andra länder för ettåriga studier vid universitet eller college i Georgia. Med dessa stipendier vill man skapa good will och förståelse över nationsgränserna.Verksamheten har pågått kontinuerligt sedan 1946 och har hittills omfattat cirka 2400 studenter av vilka tre fjärdedelar kommit från europeiska länder. Stipendierna omfattar alla utbildningskostnader såsom terminsavgifter, läromedel, inkvartering och mat på campus samt ett mindre omkostnadsbidrag på 400 USD. Kostnader för resor till och från USA samt försäkringar innefattas inte i stipendierna.

För mer information se: Rotarys Ungdomsutbyte

 

 

American-Swedish Institute:
Malmberg Fellowship

The Malmberg Fellowship supports a program of work or study at the American Swedish Institute. The recipient may be an organization, scholar, professional, or artist. The program proposed by the recipient will involve study of the archives, collections, or programs of the American Swedish Institute.

the American Swedish Institute

Institute in American Studies for Scandinavian Educators:
Sommarkurs för lärare vid Luther College, Iowa, USA

Kursen vänder sig till skandinaviska lärare som vill öka sina kunskaper om det amerikanska samhället idag, om amerikansk politik, kultur och historia. Under tre och en halv intensiva kursveckor får deltagarna välja bland ett stort utbud av föreläsningar och seminarier vid Luther College, som är beläget i en småstad i Iowa i USA’s ”Heartland” där banden till skandinavien är starka. Teman för seminarierna kan t ex vara ”Konst och arkitektur i USA”, ”Amerikansk politik och USAs valsystem”, ”Teknisk yrkesutbildning i USA”. Utöver seminarierna erbjuds en mängd studiebesök. T ex till ekologiska jordbruk, lokala företag, skolor, samt storstäderna Chicago och Minneapolis. På fritiden kan man ägna sig åt t ex kanotpaddling, cykling samt en mängd andra idrottsaktiviteter på universitetets fina campusområde.

Sommarkursen anordnas i samarbete med den amerikanska organisationen Thanks to Scandinavia Inc, som även delar ut stipendier till kursdeltagare.

Sista ansökningsdag: se hemsidan nedan

Detaljerad information om kursen på http://scandinst.luther.edu

 

Fulbrightkommissionens stipendieprogram

Graduatenivå: Fulbrightkommissionen utser varje år cirka 10 stipendiater som får stipendium (25 000 – 200 000 kr) och hjälp att söka masters- och doktorandprogram i USA. Även doktorander vid svenska universitet kan söka stipendium för vistelser som gästdoktorander i USA. Sökande ska vara svensk medborgare och ha en svensk akademisk examen om lägst 120 poäng vid avresan. Ansökan i april.

För disputerade forskare: Stipendier på 50 000 kr plus resa och försäkring till svenska forskare som ska föreläsa eller forska vid ett amerikanskt universitet. Kontakten med det amerikanska lärosätet ska redan vara etablerad vid ansökningstillfället, som faller i januari/februari varje år.

Mer information om stipendieprogrammen hittar du på Fulbright

 

Stig Hagströms Stipend

The Marcus and Amalia Wallenberg Foundation have set up a Scholarship Program at Stanford University. The purpose of the program is to bring outstanding young Swedish scientists to Stanford University for one to two years of postdoctoral study and research in one of the many areas of research related to environmental and energy sustainability. Fellows are also given the opportunity to participate in a broad range of interdisciplinary activities and programs that characterize Stanford’s approach to these topics, thereby attaining the breadth of perspective needed to address such challenging issues as global climate change, resource management, and sustainable energy production.

For more information; Stig Hagströms stipendium

 

Assist ­ – studieplatser på amerikansk high school

Assist hjälper talangfulla gymnasister att få en studieplats med stipendium på en amerikansk high school. Ett fåtal studenter får varje år stipendium för hela eller delar av kostnaden för studier, mat och husrum. För mer information, se Assist

 

Brittingham Viking Organization

Brittingham Viking Organization delar ut stipendier för studier vid University of Wisconsin­Madison. Stipendiet är för en sommartermin eller ett läsår. Sökande ska vara nordisk medborgare. Organisationen drivs av före detta stipendiater, så den sökande ska vara beredd att engagera sig i programmet även efter studierna. Brittingham Viking Organization

Stipendium till North Carolina

Varje år delar SWEA North Carolina ut ett eller flera stipendier (vanligtvis à $ 1000) till personer eller organisationer som ämnar studera eller på annat sätt sprida kunskap om svensk kultur, tradition, språk, historia eller samhällsliv. Mer information: hemsidan

 

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

STINT erbjuder ett flertal bidrags- och stipendieprogram som stödjer internationalisering vid de svenska lärosätena. Alla STINTs program erbjuder möjlighet till finansiering av akademiska samarbeten med USA och Kanada, se www.stint.se

STINT develops Swedish higher education institutions through international collaboration in research and higher education. Currently, there are three calls for institutional collaborative projects lasting up to four years: institutional Grants