Det amerikanska studiesystemet

Vad finns det för utbildningar?

En amerikansk utbildning är uppdelad på två nivåer: Undergraduate-nivå och Graduate-nivå vilket inkluderar doktorsstudier.

I den här guiden används termer på både engelska och svenska för enkelhetens skull. Observera att när det refereras till ”College” så menas både College och universitet på Undergraduate-nivå. Skillnaden på termerna ”College” och ”University” är att på College kan man endast studera fyra år och ta en kandidatexamen medan på ett University kan man ta både en kandidatexamen och en master, samt bedriva forskarstudier. Colleges har ofta färre elever och större närhet till lärarna.

 

Examen Utbildningslängd Nivå
Associate Degree  2 år Undergraduate
Bachelor’s Degree  4 år Undergraduate
Master’s Degree 1-3 års påbyggnad på Bachelor Graduate
Doctoral Degree  Minst 4 års forskarstudier
efter Bachelor
Post Graduate

 

Sverige-Amerika Stiftelsen presenterar här en guide för dig som vill studera till en kandidatexamen, alltså Undergraduate-nivå på College i USA.

Det första steget är att identifiera vilken typ av utbildning du är ute efter. Fyra års studier på ett amerikanskt College resulterar i en Bachelor’s Degree som motsvarar en svensk kandidatexamen. Det går även att läsa två år och ta en s.k. Associate’s Degree. Den motsvarar ungefär en halv Bachelor’s Degree men har ingen svensk motsvarighet.

Är målet med dina studier i USA att bara läsa i ett år för att bättra på dina engelska-kunskaper finns det ett flertal organisationer som hjälper studenter med detta. Ofta sker detta på ett Community College som är ett alternativ för de som inte kommit in på sin önskade skola. På ett Community College läser man max två år för att sedan flytta över till ett annat College eller universitet. Det går att ansöka direkt till ett vanligt College för ettårsstudier men de flesta skolor ger inte ut stipendier för elever som endast planerar att studera ett år.

Här finner du en länk till organisationer för dig som är intresserad av att endast studera ett år: http://allastudier.se/skolor/i/nordamerika/usa/

 

Förkunskapskrav för kandidatstudier på College USA varierar bland Colleges men om du har en gymnasieexamen så har du i regel behörighet.

När du gör en ansökan till  USA så söker du för att komma in på ett College och inte på ett program eller kurs. Först när du blivit accepterad till ett College väljer du inriktning. Det ämne du väljer att ta en examen i blir din Major. Ofta behöver du inte välja vilket ämne du vill ta examen i första året då många skolor kräver att man läser kurser utanför sin Major. En typ av utbildning som vissa skolor erbjuder är en s.k. Liberal Arts-Degree där man läser många kurser utanför sin Major med målet att få en bredare utbildning. På en sådan utbildning väljer du själv din läroplan och har större friheter att studera många olika ämnen. Vissa Colleges erbjuder även att en examen i flera ämnen, Double Major eller Triple Major. En skillnad mot en svensk utbildning är att man i USA, generellt, har fler möjligheter att skräddarsy sin utbildning. Läsåret i USA är oftast uppdelat på två terminer men en del skolor använder sig istället av ett system med tre kortare terminer, då läser man fler kurser men kurserna är mindre.

Observera att utbildningar som läkar-, tandläkar-, veterinär- eller juristutbildningen skiljer sig mycket från svenska program. Läser du något av de programmen i USA kan du inte praktisera i Sverige då utbildningarna skiljer sig mycket från de respektive svenska utbildningarna. Dessa utbildningar kan man endast läsa på en Graduate School (mastersprogram) och kräver redan att du har en Bachelor’s Degree från ett Amerikanskt lärosäte. På College kan du dock läsa program som Pre-Medecine eller Pre-Law som är förberedande för mastersutbildningar.