Stipendiater 2018/19

2018 års stipendiater, närvarande vid årsmöte 2018

2018 års stipendiater, närvarande vid Stiftelsens årsmöte, tillsammans med VD Anna Rosvall Stuart, ordförande Mariana Burenstam Linder, Kanadas ambassadör Heather Grant, årets talare Sten Westerberg samt amerikanska ambassadens Public Affairs Officer Mark Cameron.

 

Prins Bertils stipendium

Johan Spetz
Medicine doktorsexamen
Göteborgs universitet

Postdoktorala studier
Harvard School of Public Health & Harvard Medical School
Boston, MA, USA

Molekylärbiologi: dynamisk reglering av programmerad celldöd under utveckling, åldrande, och sjukdomsprogression.

Donator: Ernst O Eks fond

________________________________________________________________________________________________________________

Zornstipendiet

Ellen Suneson
Doktorand, konsthistoria och visuella studier
Lunds universitet

Forskningsvistelse
University of Southern California
Los Angeles, CA, USA

Kvalitetsbegreppet inom konsten i dag och hur detta begrepp ifrågasätts av konstnärer utifrån en feministisk, klassbaserad och antirasistisk ståndpunkt.

Donator: Anders Zorns stipendiefond,
Fritz O Fernströms stipendiefond

________________________________________________________________________________________________________________

Suzanne Bonniers stipendium

Johanna Markkulla
Masterexamen i social- och kulturantropologi, Stockholms universitet

Doktorand, antropologi
Stanford University
Palo Alto, CA, USA

Etnografisk undersökning av den globala sjöfartsindustrin och det dagliga livet för sjöfolk ombord mångkulturella fraktfartyg.

Donator: Ernst O Eks fond

________________________________________________________________________________________________________________

Övriga stipendier från Sverige-Amerika Stiftelsen och donerade stipendier

David Arvidsson Shukur
Doktorand, kvantfysik
University of Cambridge, Storbritannien

Postdoktoral forskning
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA, USA

Grundforskning i kvantteori med fokus på kvant-telepati.

Donator: Bengt Modéers stipendium

________________________________________________________________________________________________________________

Patricia Boeg-Jensen
Civilingenjör, naturresursteknik, jord- och bergbyggnad
Luleå Tekniska Universitet

Smith School of Business, Queen’s University
Kingston, Ontario, Kanada

Master of Business Administration

Donor: Stiftelsen Bergsing Axel Ax:son Johnsons stipendiefond
Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond

________________________________________________________________________________________________________________

Jesper Böjeryd
Teknologie master, civilingenjör
Kungliga tekniska högskolan

Doktorandstudier, nationalekonomi
University of California, Los Angeles
Los Angeles, Kalifornien, USA

Fördelningseffekter av makroekonomiska chocker.

Donator: Ernst O Eks fond

________________________________________________________________________________________________________________

Jonathan Cedernaes
Medicine doktor, leg. Läkare
Uppsala universitet

Postdoktorala studier, neurobiologi
Northwestern University
Chicago, IL, USA

Hur rubbning av dygnsrytmer i hjärnan leder till störd ämnesomsättning och vikthållning, för att förstå varför t.ex. skiftarbetare löper ökad risk att utveckla fetma och typ 2-diabetes. 

Donator: Ingegerd and Viking Olov Björks Scholarship Trust

________________________________________________________________________________________________________________

Elias Diesen
Civilingenjör, teknisk fysik
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Dr. rer. nat., fysik
Technische Universität Dresden, Tyskland

Postdoktorala studier
Stanford University
Palo Alto, CA, USA

Teoretiska studier av kemiska ytreaktioner, med inriktning mot mikroskopisk förståelse och kontroll av katalytiska processer.

Donator: Ingegerd and Viking Olov Björks Scholarship Trust

________________________________________________________________________________________________________________

Karl Ekeman
Doktorand, retorik
Uppsala universitet

Gästforskare
Institute for Comparative Literature and Society
Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Radikalnationalistisk filosofi, metapolitik, politiska myter och om förhållandet mellan tvivel och tro i politiskt tänkande.

Donator: Borgrättsfonderna

________________________________________________________________________________________________________________

Rayanne Eskandari
Doktorand, litteraturvetenskap
Stockholms universitet

Gästforskare
University of California, Berkeley
Berkeley, CA, USA

Uppdelningen mellan arbete och politik, och deras relationer till produktivitet i 1800-talets litteratur och politisk filosofi.

Donator: Sten Westerbergs stipendium

________________________________________________________________________________________________________________

Sofia Helander
Doktorand, statsvetenskap
Uppsala universitet

Doktorandstudier
Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Radikaldemokratins etos samt förmåga att hantera apati och antagonism i moderna demokratier.

Donator: Borgrättsfonderna

________________________________________________________________________________________________________________

Siri Isaksson
Doktorand, nationalekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

Research Fellow
Harvard Kennedy School
Cambridge, MA, USA

Genom experimentella metoder identifiera könsskillnader i vardagliga beteenden som leder till ojämlikheter i ekonomiska utfall.

Donator: Ingemar Dörfer, J Sigfrid Edströms stipendiefond

________________________________________________________________________________________________________________

Alexandra Johansen
Kandidatexamen
Handelshögskolan i Stockholm

Master-studier, företagsekonomi
The Wharton School
University of Pennsylvania
Philadelphia, PA, USA

Master of Business Administration

Donator: Elof Hanssons Stiftelse

________________________________________________________________________________________________________________

Kristina Johansson
Doktorand, Medicinsk Vetenskap
Göteborgs universitet

Postdoktorala studier
University of California, San Francisco
San Francisco, CA, USA

Molekylära mekanismer i immunförsvaret som styr kronisk luftvägsinflammation i astma.

Donator: Peter Baldwin & Lisbet Rausing

________________________________________________________________________________________________________________

Benjamin Katzeff Silberstein
Mastersexamen, internationella relationer och internationell ekonomi
Johns Hopkins School of Advanced International Studies
Washington, D.C., USA

Doktorandstudier, historia
University of Pennsylvania
Philadelphia, PA, USA

Social och politisk kontroll i Nordkorea.

Donator: Thanks To Scandinavia

________________________________________________________________________________________________________________

Johannes Linder
Civilingejör, datateknik
Kungliga Tekniska Högskolan

Doktorandstudier
University of Washington
Seattle, WA, USA

Sekvenseringsdata och maskinlärning för att modellera transkriptionella processer, differentiering av celler samt förutspå påverkan av genetiska mutationer.

Donator: Stiftelsen ASEAs stipendiefond

________________________________________________________________________________________________________________

Jens Magnusson
PhD, medicinsk vetenskap
Karolinska Institutet

Postdoktorala studier
Stanford University
Palo Alto, CA, USA

Att utveckla verktyg baserade på syntetisk biologi med syfte att kontrollera cellidentitet för applikationer inom regenerativ medicin.

Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond

________________________________________________________________________________________________________________

Fredrik Nielsen
Teknologie doktor
Lunds universitet

Postdoktorala studier
The University of British Columbia
Vancouver, Kanada

Förbehandling och enzymatisk hydrolys av barrved för att bidra till möjligheterna att ställa om mekaniska massabruk till bioraffinaderier.

Donator: Kami forskningsstiftelse

________________________________________________________________________________________________________________

Victoria Nilsson
BA, språk och kultur
University College London
London, UK

Mastersutbildning, regi
The Actors Studio Drama School
Pace University
New York, NY, USA

Teaterregi samt skådespeleri, grundade i Stanislavkijs teorier.

Donator: Fritz O Fernströms stipendiefond,
Thanks To Scandinavia

________________________________________________________________________________________________________________

Beatrice Nybert
Jur.kand.
Uppsala universitet

Masterstudier, juridik
University of California, Berkeley
Berkeley, CA, USA

Immaterialrätt, inklusive fördjupade studier i patenträtt, licensiering av teknologi samt immateriella rättigheters betydelse för socioekonomisk utveckling.

Donator: Borgrättsfonderna

________________________________________________________________________________________________________________

John Samuelsson
Civilingenjör, teknisk fysik
Kungliga Tekniska Högskolan

Doktorandstudier
Medicinsk teknik och medicinsk fysik
Massachusetts Institute of Technology
Harvard Medical School
Cambridge, MA, USA

Fysikaliska modeller och matematiska metoder för att möjliggöra icke-invasiv avbildning av nervaktivitet i lillhjärnan, samt tillämpning av dessa nya metoder för att undersöka hur nervaktivitet i lillhjärnan förändras i Parkinsons sjukdom.

Donator: Ingegerd and Viking Olov Björks Scholarship Trust

________________________________________________________________________________________________________________

Fredrik Strand
Medicine doktor, röntgenläkare, Karolinska Institutet,
Civilingenjör, Teknisk Fysik, LTH

Postdoktorala studier
University of California, San Francisco
San Francisco, CA, USA

Maskin-inlärningsmetoder för att analysera magnetkamerabilder av kvinnor med bröstcancer, med syfte att optimera kemoterapi-behandlingen utifrån den tumörrespons som datoranalys av bilderna kan identifiera.

Donator: Stiftelsen KFs stipendiefond

________________________________________________________________________________________________________________

Naira Topooco
Doktorand, klinisk psykologi och e-hälsa
Linköpings universitet

Postdoktorala studier
Stanford School of Medicine
Palo Alto University
Palo Alto, CA, USA

Utveckling och utvärdering av internetbaserade psykologiska behandlingsformer riktat mot depression i tonårspopulationen.

Donator: Tetra Laval

________________________________________________________________________________________________________________

Felicia Wolontis
M.Sc., psykologi
Lunds universitet

Doktorand, utvecklingspsykologi
Clark University
Worcester, MA, USA

Övergången mellan skola och arbetsmarknad för högpresterande individer genom en narrativ metod.

Donator: Tetra Laval

________________________________________________________________________________________________________________

Ken Zhou
Kandidatexamen, Business & Economics
Handelshögskolan i Stockholm

Harvard Business School
Boston, MA, USA

MBA-studier

Donator: Stockholms Grosshandelssocietet

________________________________________________________________________________________________________________

Malin Åkerblom
PhD, medicinsk vetenskap
Lunds universitet

Postdoktorala studier
University of California, San Francisco
San Francisco, CA, USA

Att utveckla och använda en ny teknik som kan spåra släktskap mellan celler. Med denna nya spårningsteknik kan svaret på många outredda frågor inom utvecklingsbiologi samt sjukdomar såsom hjärncancer besvaras.

Donator: Ingegerd and Viking Olov Björks Scholarship Trust

________________________________________________________________________________________________________________

Oliver Åstrand
Kandidatexamen, teknisk fysik
Kungliga Tekniska Högskolan

Masterstudier, datavetenskap
New York University
New York, NY, USA

Artificiell intelligens och maskininlärning.

Donator: Familjen Mix Entreprenörsstiftelse

________________________________________________________________________________________________________________

Augustana College
Liv Nyström
Emily Jolsterå

________________________________________________________________________________________________________________

The Lawrenceville School
Filip Söderberg

Dela...