Stipendiater 2019/20

ZORNSTIPENDIET

Ina Hallström
Doktorand, genusvetenskap, Stockholms universitet
Doktorandstudier, Department of Philosophy
Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Erkännande av den kroniska sjukdomen endometrios.

Donator: Anders Zorns stipendiefond

Övriga stipendier från Sverige-Amerika Stiftelsen och donerade stipendier

Eira Arb Zackrisson
Juristexamen, Uppsala universitet
Magisterstudier, juridik
Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Mänskliga rättigheter med fokus på migration.

Donator: Borgrättsfonderna

Viola Bao
MA, litteraturvetenskap, Köpenhamns universitet
Doktorandstudier, litteraturvetenskap
University of California, Irvine
Irvine, CA, USA

Samtida dokumentärpoesi inom de skandinaviska, tyska och engelskspråkiga språkområdena.

Donator: Thanks To Scandinavia

Martin Brengdahl
Master of Science, ekologi, Linköpings universitet
Doktorandstudier, evolutionsgenetik
University of Toronto
Toronto, ON, Kanada

Evolutionsgenetik med fokus på hur miljöns komplexitet påverkar selektion mot skadliga mutationer.

Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond

Per Ekman
Doktorand, statsvetenskap, Uppsala universitet
Doktorandstudier, statsvetenskap
Elliott School of International Affairs,
George Washington University
Washington, D.C., USA

Utrikespolitiska strategier i Georgien och Ukraina för att bevara statens självständighet.

Donator: Borgrättsfonderna

Ingrid Gustafsson
PhD, offentlig förvaltning, Göteborgs universitet
Postdoc-studier, organisationsteori
Stanford University
Palo Alto, CA, USA

Organisationsteori med fokus på global reglering och styrning.

Donator: Stiftelsen Bergsingenjör Axel Ax:son Johnsons stipendiefond, Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond

Agnes Hedman
BSc, Lunds universitet
Magisterstudier, strategisk design och ledarskap
Parsons School of Design
New York, NY, USA

Strategisk design och företagande i den nya ekonomin med fokus på hållbart entreprenörskap.

Donator: Stockholms Grosshandelssocietet

Daniel Helsing
Doktorand, litteraturvetenskap, Lunds universitet
Postdoc-studier, Department of History
University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, CA, USA

Klimatnarrativ i fiktion och icke-fiktion, och perspektiv på populärvetenskapens historia.

Donator: Sten Westerbergs stipendium

Sandra Hinz
MA, cell- och molekylärbiologi, St. Cloud State University
Doktorandstudier, cell- och molekylärbiologi
Arizona State University
Tempe/Phoenix, AZ, USA

Organell-specifik lokalisering av koenzym-A-(coA)-biosyntes samt hur det kontrollerar cellens metabolism och autofagisvar.

Donator: Tetra Laval

Mikael Holm
PhD, molekylär bioteknik, Uppsala Universitet
Postdoc-studier, molekylärbiologi
St. Jude Children’s hospital
Memphis, TN, USA

Hur cellens proteinsyntes fungerar och rubbas vid sjukdomar som exempelvis cancer.

Donator: Borgrättsfonderna

Patrik Johansson
PhD, bioteknik, University of Washington, Seattle
Postdoc-studier, bioengineering
Stanford University
Palo Alto, CA, USA

Samspelet mellan den extracellulära miljön och amyloidbildning vid Alzheimer’s sjukdom.

Donator: Ernst O Eks fond

Agnes Skonare Karlsson
BA, företagsekonomi, Uppsala universitet
Magisterstudier, film: manus & regi
Columbia School of the Arts, Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Film, television och digitala medier.

Donator: Borgrättsfonderna

Åsa Laestadius
MD, Karolinska Institutet, Stockholm
Postdoc-studier, medicin
University of Calgary
Alberta, Canada

Autoimmun, systemisk kärlinflammationssjukdom hos barn.

Donator: Ernst O Eks fond

Karin Linnersund
Civ. ing., medieteknik, Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet
Doktorandstudier, datavetenskap
University of Denver
Denver, CO, USA

Cybersäkerhet och dataintegritet, vid länkning och matching av privat data mellan två entiteter.

Donator: Stiftelsen ASEAs stipendiefond

David Lönnberg
BA, International Economics; BA, Political Science, St. Francis College, Brooklyn, NY
Magisterstudier, internationella relationer
School of International and Public Affairs, Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Ekonomisk och politisk utveckling med inriktning mot FN och multilaterala organisationer.

Donator: Thanks To Scandinavia

Konrad Morzkowski
BSc, industriell ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola
Magisterstudier, management science & engineering
Stanford University
Palo Alto, CA, USA

Ingenjörsstudier, computer science (AI/Machine Leraning), med operationsanalys/entreprenörskap.

Donator: Familjen Mix Entreprenörsstiftelse

Mikael Omstedt
MA, geografi, University of British Columbia, Kanada
Doktorandstudier, Ekonomisk geografi
Department of Geography, University of British Columbia
Vancouver, BC, Kanada

Hur Federal Reserve har reglerat den amerikanska kapitalismens ojämna geografiska utveckling under 1900-talet.

Donator: Stiftelsen KFs stipendiefond

Roham Parsa
Medicine doktor, Karolinska Institutet
Postdoc-studier, Rockefeller University
New York, NY, USA

Rollen för immunceller i tarmen vid infektioner av virus och bakterier.

Donator: Ernst O Eks fond

Magnus Paulsson
PhD, laboratoriemedicin, Lunds universitet
Postdocstudier, mikrobiologi
Georgia institute of technology
Atlanta, GA, USA

Maskininlärningsanalyser av genuttryck vid lunginflammation.

Donator: Anders Zorns stipendiefond

Erik Piculell
Doktorand, tillämpad hälsoteknik, Blekinge Tekniska Högskola
Doktorandstudier, tillämpad hälsoteknik
T.H. Chan School of Public Health, Harvard University
Boston, MA, USA

Digital hälsokommunikation hos äldre personer och deras informella vårdgivare i en hemmiljö.

Donator: Ingemar Dörfer

Peter Saliba Gustafsson
Medicine doktor, Karolinska Institutet
Postdoc-studier, kardiovaskulär medicin
Stanford University
Palo Alto, CA, USA

Genetik bakomliggande komplikationer av insulinresistens (pre-diabetes), med fokus på leverförfettning, kommer studeras med hjälp av en storskalig CRISPRi screen.

Donator: Ingegerds and Viking Olov Björks Scholarship Trust

Carl Fredrik Söderqvist
Doktorand, industriell ekonomi, Blekinge Tekniska högskola
Doktorandstudier, industriell ekonomi
Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology
Boston, MA, USA

Arbetsmarknadsekonomiska frågor som rör fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och kollektivavtalens roll i att lindra negativa konsekvenser av strukturomvandling.

Donator: Borgrättsfonderna

Emma Tegling
Teknologie doktor,  elektro- och systemteknik, Kungliga Tekniska högskolan
Postdoc-studier, elektro- och systemteknik, Institute for Data, Systems and Society
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA, USA

Hur nätverk med miljontals noder, såsom framtidens smarta elnät, kan regleras optimalt och säkert trots begränsade informations- och kommunikationsresurser.

Donator: Ernst O Eks fond

Cecilia Värendh Månsson
MBA, Oxford University
Doktorandstudier, management-studier
Harvard University
Boston, MA, USA

Att öka kunskapen om hur mobila finansiella tjänster påverkar mikrofinansbankers arbete att bekämpa fattigdom genom vinstdrivande verksamheter.

Donator: Elof Hanssons stiftelse

Hannes Westermann
Juristexamen, Lunds universitet
Doktorandstudier, juridik
Cyberjustice Laboratory, Université de Montréal
Montréal, Quebec, Kanada

Artificiell intelligens för att analysera juridiska dokument som domar och på så sätt öka tillgång till rättvisa.

Donator: Anders Zorns stipendiefond

Maggie Yeung Wong
Medicine doktor, Karolinska Institutet
Postdoc-studier, neurobiologi
Department of Neurology, University of California, San Francisco
San Francisco, CA, USA

Plasticitet av myelinproducerande celler i hjärnan vid sjukdom och hälsa.

Donator: Peter Baldwin & Lisbet Rausing

Augustana College
Lothar Nygren
Isak Axelson

The Lawrenceville School
Beata Fylkner