Stipendiater 2019/20

2019 års stipendiater

ZORNSTIPENDIET

Ina Hallström
Doktorand, genusvetenskap
Stockholms universitet

Doktorandstudier, Department of Philosophy
Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Erkännande av den kroniska sjukdomen endometrios.

Donator: Anders Zorns stipendiefond

________________________________________________________________________________________________________________

Övriga stipendier från Sverige-Amerika Stiftelsen och donerade stipendier

Eira Arb Zackrisson
Juristexamen
Uppsala universitet

Magisterstudier, juridik
Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Mänskliga rättigheter med fokus på migration.

Donator: Borgrättsfonderna

________________________________________________________________________________________________________________

Viola Bao
MA, litteraturvetenskap
Köpenhamns universitet

Doktorandstudier, litteraturvetenskap
University of California, Irvine
Irvine, CA, USA

Samtida dokumentärpoesi inom de skandinaviska, tyska och engelskspråkiga språkområdena.

Donator: Thanks To Scandinavia

________________________________________________________________________________________________________________

Martin Brengdahl
Master of Science, ekologi
Linköpings universitet

Doktorandstudier, evolutionsgenetik
University of Toronto
Toronto, ON, Kanada

Evolutionsgenetik med fokus på hur miljöns komplexitet påverkar selektion mot skadliga mutationer.

Donator: Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond

________________________________________________________________________________________________________________

Per Ekman
Doktorand, statsvetenskap
Uppsala universitet

Doktorandstudier, statsvetenskap
Elliott School of International Affairs,
George Washington University
Washington, D.C., USA

Utrikespolitiska strategier i Georgien och Ukraina för att bevara statens självständighet.

Donator: Borgrättsfonderna

 

Ingrid Gustafsson
PhD, offentlig förvaltning
Göteborgs universitet

Postdoc-studier, organisationsteori
Stanford University
Palo Alto, CA, USA

Organisationsteori med fokus på global reglering och styrning.

Donator: Stiftelsen Bergsingenjör Axel Ax:son Johnsons stipendiefond, Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond

________________________________________________________________________________________________________________

Agnes Hedman
BSc, Lunds universitet

Magisterstudier, strategisk design och ledarskap
Parsons School of Design
New York, NY, USA

Strategisk design och företagande i den nya ekonomin med fokus på hållbart entreprenörskap.

Donator: Stockholms Grosshandelssocietet

________________________________________________________________________________________________________________

Daniel Helsing
Doktorand, litteraturvetenskap
Lunds universitet

Postdoc-studier, Department of History
University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, CA, USA

Klimatnarrativ i fiktion och icke-fiktion, och perspektiv på populärvetenskapens historia.

Donator: Sten Westerbergs stipendium

________________________________________________________________________________________________________________

Sandra Hinz
MA, cell- och molekylärbiologi
St. Cloud State University

Doktorandstudier, cell- och molekylärbiologi
Arizona State University
Tempe/Phoenix, AZ, USA

Organell-specifik lokalisering av koenzym-A-(coA)-biosyntes samt hur det kontrollerar cellens metabolism och autofagisvar.

Donator: Tetra Laval

________________________________________________________________________________________________________________

Mikael Holm
PhD, molekylär bioteknik
Uppsala Universitet

Postdoc-studier, molekylärbiologi
St. Jude Children’s hospital
Memphis, TN, USA

Hur cellens proteinsyntes fungerar och rubbas vid sjukdomar som exempelvis cancer.

Donator: Borgrättsfonderna

________________________________________________________________________________________________________________

Patrik Johansson
PhD, bioteknik
University of Washington, Seattle

Postdoc-studier, bioengineering
Stanford University
Palo Alto, CA, USA

Samspelet mellan den extracellulära miljön och amyloidbildning vid Alzheimer’s sjukdom.

Donator: Ernst O Eks fond

________________________________________________________________________________________________________________

Agnes Skonare Karlsson
BA, företagsekonomi
Uppsala universitet

Magisterstudier, film: manus & regi
Columbia School of the Arts, Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Film, television och digitala medier.

Donator: Borgrättsfonderna

________________________________________________________________________________________________________________

Åsa Laestadius
Medicine doktor
Karolinska Institutet

Postdoc-studier, medicin
University of Calgary
Alberta, Canada

Autoimmun, systemisk kärlinflammationssjukdom hos barn.

Donator: Ernst O Eks fond

________________________________________________________________________________________________________________

Karin Linnersund
Civ. ing., medieteknik
Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet

Doktorandstudier, datavetenskap
University of Denver
Denver, CO, USA

Cybersäkerhet och dataintegritet, vid länkning och matching av privat data mellan två entiteter.

Donator: Stiftelsen ASEAs stipendiefond

________________________________________________________________________________________________________________

David Lönnberg
BA, International Economics; BA, Political Science
St. Francis College, Brooklyn, NY

Magisterstudier, internationella relationer
School of International and Public Affairs
Columbia University in the City of New York
New York, NY, USA

Ekonomisk och politisk utveckling med inriktning mot FN och multilaterala organisationer.

Donator: Thanks To Scandinavia

________________________________________________________________________________________________________________

Konrad Morzkowski
BSc, industriell ekonomi
Chalmers Tekniska Högskola

Magisterstudier, management science & engineering
Stanford University
Palo Alto, CA, USA

Ingenjörsstudier, computer science (AI/Machine Leraning), med operationsanalys/entreprenörskap.

Donator: Familjen Mix Entreprenörsstiftelse

________________________________________________________________________________________________________________

Mikael Omstedt
MA, geografi
University of British Columbia, Kanada

Doktorandstudier, Ekonomisk geografi
Department of Geography, University of British Columbia
Vancouver, BC, Kanada

Hur Federal Reserve har reglerat den amerikanska kapitalismens ojämna geografiska utveckling under 1900-talet.

Donator: Stiftelsen KFs stipendiefond

________________________________________________________________________________________________________________

Roham Parsa
Medicine doktor
Karolinska Institutet

Postdoc-studier, Rockefeller University
New York, NY, USA

Rollen för immunceller i tarmen vid infektioner av virus och bakterier.

Donator: Ernst O Eks fond

________________________________________________________________________________________________________________

Magnus Paulsson
PhD, laboratoriemedicin
Lunds universitet

Postdocstudier, mikrobiologi
Georgia institute of technology
Atlanta, GA, USA

Maskininlärningsanalyser av genuttryck vid lunginflammation.

Donator: Anders Zorns stipendiefond

________________________________________________________________________________________________________________

Erik Piculell
Doktorand, tillämpad hälsoteknik
Blekinge Tekniska Högskola

Doktorandstudier, tillämpad hälsoteknik
T.H. Chan School of Public Health, Harvard University
Boston, MA, USA

Digital hälsokommunikation hos äldre personer och deras informella vårdgivare i en hemmiljö.

Donator: Ingemar Dörfer

________________________________________________________________________________________________________________

Peter Saliba Gustafsson
Medicine doktor
Karolinska Institutet

Postdoc-studier, kardiovaskulär medicin
Stanford University
Palo Alto, CA, USA

Genetik bakomliggande komplikationer av insulinresistens (pre-diabetes), med fokus på leverförfettning, kommer studeras med hjälp av en storskalig CRISPRi screen.

________________________________________________________________________________________________________________

Signe Svallfors

Doktorand i sociologisk demografi, Stockholm universitet.
Gästforskare vid Guttmacher Institute
New York, NY, USA
Fokus för avhandlingen är kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Colombias väpnade konflikt.

Donator: Ingegerds and Viking Olov Björks Scholarship Trust

________________________________________________________________________________________________________________

Carl Fredrik Söderqvist
Doktorand, industriell ekonomi
Blekinge Tekniska högskola

Doktorandstudier, industriell ekonomi
Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology
Boston, MA, USA

Arbetsmarknadsekonomiska frågor som rör fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och kollektivavtalens roll i att lindra negativa konsekvenser av strukturomvandling.

Donator: Borgrättsfonderna

________________________________________________________________________________________________________________

Emma Tegling
Teknologie doktor,  elektro- och systemteknik
Kungliga Tekniska högskolan

Postdoc-studier, elektro- och systemteknik, Institute for Data, Systems and Society
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA, USA

Hur nätverk med miljontals noder, såsom framtidens smarta elnät, kan regleras optimalt och säkert trots begränsade informations- och kommunikationsresurser.

Donator: Ernst O Eks fond

________________________________________________________________________________________________________________

Cecilia Värendh Månsson
MBA
Oxford University

Doktorandstudier, management-studier
Harvard University
Boston, MA, USA

Att öka kunskapen om hur mobila finansiella tjänster påverkar mikrofinansbankers arbete att bekämpa fattigdom genom vinstdrivande verksamheter.

Donator: Elof Hanssons stiftelse

________________________________________________________________________________________________________________

Hannes Westermann
Juristexamen
Lunds universitet

Doktorandstudier, juridik
Cyberjustice Laboratory, Université de Montréal
Montréal, Quebec, Kanada

Artificiell intelligens för att analysera juridiska dokument som domar och på så sätt öka tillgång till rättvisa.

Donator: Anders Zorns stipendiefond

________________________________________________________________________________________________________________

Maggie Yeung Wong
Medicine doktor
Karolinska Institutet

Postdoc-studier, neurobiologi
Department of Neurology, University of California, San Francisco
San Francisco, CA, USA

Plasticitet av myelinproducerande celler i hjärnan vid sjukdom och hälsa.

Donator: Peter Baldwin & Lisbet Rausing

________________________________________________________________________________________________________________

Augustana College
Lothar Nygren
Isak Axelson

________________________________________________________________________________________________________________

The Lawrenceville School
Beata Fylkner

Dela...