Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år

Sverige-Amerika Stiftelsen firar år 2019 sitt hundraårsjubileum med spännande program och aktiviteter. Jubileumssäsongen inleddes den 29 november 2018 med en bokrelease på Amerikanska residenset i Stockholm, fortsatte med en särskild visning av Nationalmuseums utställning John Singer Sargent, och kulminerade med en galamiddag för donatorer och styrelsen samt ett jubileumsforum med årsmöte och stipendieutdelning.

Mottagning på Amerikanska residenset i Stockholm

Svenska-Amerika Stiftelsen - 100 years

Den 29 november hölls en mottagning av Amerikanska ambassaden på Amerikanska residenset i Stockholm som startskott för Sverige-Amerika Stiftelsens hundraårsjubileum och med anledning av boken ”Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år”. Värd var Amerikanska ambassadens Chargé d’Affaires David E. Lindwall; moderator var Sverige-Amerika Stiftelsens då nominerade nye ordförande Christian Salamon; talare var Lizette Gradén, essäförfattare och bokens medredaktör. Mattias Jacobsson Schulstad framförde delar ur Koyunbaba av Domeniconi. Christian Salamon intervjuade även Mattias Jacobsson Schulstad samt Dag Blanck, essäförfattare och bokens medredaktör. West Wines stod för vin. Medverkande essäförfattare är Dag Blanck, Lizette Gradén, Olle Wästberg, Lisa Emelia Svensson, Elisabeth Tarras-Wahlberg, Sverker Sörlin, Emma Stenström samt Erling Norrby.

Mottagning på Sveriges Generalkonsulat i New York

Sweden - America Foundation 100 years reception

Den 29 januari fortsatte Stiftelsens hundraårsfirande med en mottagning anordnat av Sveriges generalkonsulat i New York, på svenska residenset. Kvällen inleddes av generalkonsul Annika Rembe följt av Stiftelsens VD Anna Rosvall Stuart, och bjöd på tal av styrelseledamoten Anders Flodström samt Sofia Helander och Karl Ekeman, båda stipendiater 2018 för studier vid Columbia University, i statsvetenskap och filosofi respektive.

Galamiddag

Galamiddag 10 april 2019

Den 10 april hölls en galamiddag i närvaro av Prinsparet på Grand Hôtel, där Stiftelsen grundades 1919. Programmet innehöll sång av Adolf Fredriks Musikklasser och tal av VD Anna Rosvall Stuart, avgående ordförande Mariana Burenstam Linder samt av den nu tillträdde ordföranden Christian Salamon (Harvard Business School, 1986). Tal hölls även av alumnerna Magdalena Fossum (Harvard Medical School, 2006), Larry Leksell (Harvard Business School, 1978) samt av Sara Tabari (The Lawrenceville School, 2014). Pianisten Roland Pöntinen (Banff Centre, 1984) avslutade kvällen med verk av Stenhammar, Chaplin och Gershwin.

Tacktal av Sara Tabari (The Lawrenceville School, 2014) från Sverige-Amerika Stiftelsens Galamiddag den 10 april 2019

Årsmöte med stipendieutdelning och Jubileumsforum
Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år

Den 11 april kulminerade firandet på Grand Hôtel med årsmöte, stipendieutdelning och ett Jubileumsforum. Närvarande var Prins Carl Philip, Kanadas Ambassadör Heather Grant, amerikanska ambassadens Chargé d’Affaires Clifford Bond, Stiftelsens styrelse, fullmäktige, donatorer, medlemmar, gäster, och inte minst 2019 års stipendiater. Huvudtalare var Sveriges generalkonsul i San Francisco, Barbro Osher. Jubileumsforumet modererades av Willy Silberstein och innehöll en paneldiskussion med Barbro Osher och alumnerna Dag Blanck (Augustana College, 1976; ledamot av fullmäktige), Lisa Emelia Svensson (Johns Hopkins University, 2007) och Henrik Berggren (University of California, Berkeley, 1984). Eftermiddagen avslutades med ett framträdande av Roland Pöntinen, med musik av Gershwin, Stenhammar, Seymer, Björkander, Joplin & Chaplin.

Ellen Margareta Nohle, mottagare av Mariana Burenstam Linders stipendium för juridikstudier vid Yale Law School, skickar en hälsning.

Barbro-Osher

Talare vid Jubileumsforum var Sveriges generalkonsul i San Francisco, Barbro Osher. Hennes tal går att läsa i sin helhet här: Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år


För dig som vill fira med en gåva går det bra genom Swish (23 595 22 39), annars även genom insättning på jubileumskontot (Bankgiro: 607-9065 eller Postgiro 7 86 86-3). Märk betalningen 100-årsjubileet.

Sverige-Amerika Stiftelsen grundades i juni 1919 på initiativ av ett antal framstående svenska vetenskapsmän, industriledare, konstnärer och opinionsbildare. Bland grundarna och de första styrelseledamöterna kan nämnas Svante Arrhenius, Axel Ax:son Johnson, Hjalmar Branting, Selma Lagerlöf, Torgny Segerstedt, The Svedberg, Nathan Söderblom, Jacob Wallenberg och Anders Zorn. Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna ”att arbeta för utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige å ena samt Amerikas Förenta Stater och Kanada å andra sidan genom att främja utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan länderna och särskilt genom att till väl kvalificerade, företrädesvis yngre män och kvinnor utdela stipendier för forskning och högre studier i Amerikas Förenta Stater och Kanada.”

Sverige-Amerika Stiftelsen är en icke vinstdrivande, ideell förening med tillstånd att kalla sig stiftelse.