Sten Westerberg

IMG-0810

Tal av Sten Westerberg, Sverige-Amerika Stiftelsens årsmöte 2018
Läkaresällskapet, Stockholm

Läs här

Intervju med Sten Westerberg i Sverige-Amerika Stiftelsens verksamhetsberättelse 2015.

  1. Vilken är Din relation till den amerikanska akademin?

Svar: Den är ganska emotionell. Jag älskar Förenta staterna, även om min lojalitet prövas svårt ibland. Mitt år på DePauw, som nybakad student, betydde oerhört mycket för att jag skulle lära mig tänka själv. När jag är på ett campus – jag passerade Stanford för några år sedan – känner jag fortfarande dragningskraften.

  1. Vilket förhållande har Du till Sverige-Amerika Stiftelsen?

Svar: Det är lika gott som det är långvarigt. Förutom att vara alumn förvaltade jag stiftelsens pengar under flera år kring sekelskiftet. Jag kunde också se hur professionellt stiftelsen går till väga för att utse stipendiater.

  1. Varför har du som donator en önskan om historia som studieinriktning?

Svar: Jag har alltid varit intresserad av historia. Det är fascinerande att sätta sig in i historiska skeenden och försöka förstå hur människorna tänkte och vad det var som drev dem. Det är också lärorikt.

Dessutom tycker jag att historieämnet är underförsörjt när det gäller stipendiemöjligheter.

  1. Kommer den amerikanska akademin att ha kvar sitt försprång?

Svar: Jag tror det. De amerikanska universiteten har stora ekonomiska resurser och drar till sig toppkrafter, både lärare och studenter, från hela världen. Men den största fördelen är att USA är ett fritt land med en fri akademi. En diktatur som Kina, som ekonomiskt börjar flåsa USA i nacken, tillåter inte det fria  tänkande som krävs för en framgångsrik akademi.

  1. Vilken är din bästa icke-akademiska färdighet?

Svar: Jag är bra på att hålla kursen, både till sjöss och i livet. Jag gillar Axel Oxenstiernas tumregel: ”Noga väga, djärvt besluta, därvid bliva”.

Dela...