Alexander Blom Vigsoe

Juristexamen från Lunds universitet.

Masterstudier i juridik (LLM) vid Stanford University, Stanford, CA, USA.
Studier i internationell bolagsstyrning och bolagsrätt med särskild inriktning mot styrning av publikt listade företag.

Donatorer: Stiftelsen Bergsingenjör Axel Ax:son Johnsons stipendiefond & Stiftelsen Hans Werthéns stipendiefond

Dela...