Andreas Svedin Columbia U 2008

Andreas Svedin

Jag heter Andreas Svedin och var borgrättsfondsstipendiat 2008/2009, mitt ämne var kopplingen kaosteori/astrofysik. Jag spenderade totalt 5år i New York vid Columbia universitetet och disputerade på metodik för solcykelprognoser. http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:171928

Den senare tiden har jag designat och byggt matematiska modeller för allt från baseballresultat, lokala energimarknader till terminshandel i Chicago. Från november 2017 ser jag fram emot att börja arbeta med maskininlärning och prediktiva modeller på Mckinsey & Company.

Annars bor jag i södra Stockholm med min fru, dotter och katt (som vi tog med oss från New York). Jag sjunger även i kammarkören Plica Vocalis som vara med och sjöng Carmina Burana i Globen för några år sedan.”
Dela...