Aram Ghalali

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Karolinska institutet

Postdoktor i medicin vid Boston Children’s Hospital; Harvard Medical School i Boston, MA, USA. 

Mitt forskningsintresse på Harvard är att förstå vad som driver cancerutveckling, metastaser och hur man designar nya läkemedel som selektivt riktar sig mot cancer i ett sent skede. Trots de senaste framstegen i att karakterisera de molekylära determinanterna för tumörtillväxt och -progression, ger nuvarande tillvägagångssätt sällan långvarig tumörstabilisering eller regression. Ett stort antal molekyler har applicerats på ett litet antal mål, och relativt få nya mål har identifierats. Jag kommer att ägna min forskning till att 1) Studera komplexiteten av cancer metastasering, och att 2) Identifiera nya mål i cancer som är i ett sent skede.

Donator: Stiftelsen Ingemar Dörfers stipendiefond

Läs mer om Aram Ghalalis forskning här: https://sweamfo.se/intervju/aram-ghalili/

Dela...